Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Nowy portal nju – innowacje bez limitów

8 kwietnia klienci nju mobile poznali nową odsłonę strony internetowej marki.

„W swoim DNA marka nju mobile ma wpisane znoszenie ograniczeń i limitów. Nasi klienci lubią odważne i innowacyjne rozwiązania. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom stworzyliśmy nowoczesny portal. Zmiany, które wprowadziliśmy nie tylko dotyczą warstwy wizualnej, ale dotykają też optymalizacji procesów, sposobu dostarczania rozwiązań i wykorzystanych technologii.  Zależy nam przede wszystkim na tym, aby doświadczenie użytkowników z marką nju mobile było spójne we wszystkich kanałach komunikacji. Projektowaliśmy zmiany w oparciu o proces User Centered Design, stawiający potrzeby użytkowników w centralnym punkcie. Dzięki temu, już we wczesnych fazach testów nowych rozwiązań odnotowaliśmy wzrost konwersji” – mówi Adam Skręt, Dyrektor Rozwoju Online w Orange Polska. Nową stronę nju mobile projektował i wdrażał Hycom.

Nowy sposób dostarczania doświadczeń użytkownika

Towarzysząca zmianom portalu idea powstania jednolitego doświadczenia użytkownika zaowocowała także stworzeniem przez Hycom Design Systemu dla marki nju mobile. „To kluczowe narzędzie do budowania spójnego wizerunku marki. Przy realizacji tego projektu bazowaliśmy na najlepszych, stosowanych na całym świecie praktykach w budowaniu Design Systemu” – podkreśla Mariusz Podogrocki z Hycom.

Wypracowanie Design Systemu marki nju mobile pozwoliło stworzyć zbiór wszystkich kluczowych interfejsów użytkownika wraz z ich szczegółowymi opisami.  To rozwiązanie pozwoliło, między innymi, określić zasady stosowania opisanych elementów, w tym dostępności dla osób z problemami motorycznymi lub wadami wzroku. Zebranym charakterystykom często towarzyszą kody źródłowe elementów graficznych. Design System pozwala na zachowanie spójnego wizerunku marki nju.

Optymalizacja procesu

Wdrożenie zmienionej odsłony strony njumobile.pl i implementacja nowego Design Systemu przebiegły sprawnie dzięki połączeniu prac nad powstaniem nowego portalu z wypracowaniem standardów doświadczeń użytkowników. „Marka nju mobile jest przede wszystkim marką otwartą na zmiany, a w szczególności innowacje. Dotyczy to zarówno stosowanych technologii, jak również metod prowadzenia projektu. Pracując nad zmianą njumobile.pl zależało mi przede wszystkim na świeżych pomysłach i profesjonalnym zespole, któremu mogłam zaufać. Prowadziliśmy projekt w oparciu o metodykę agile, dzięki czemu mogliśmy reagowaliśmy na zmienne trendy na rynku.” – mówi Monika Chudzik, Kierownik Projektu w Orange Polska.

„Wspólnie z zespołem stworzyliśmy przejrzysty, lekki i nowoczesny design, poprawiając tym samym doświadczenia naszych użytkowników. Opracowany i wdrożony Design System pozwolił nam znacząco przyspieszyć pracę i ułatwić zadania projektantom, a jednocześnie zachować całkowitą spójność wszystkich elementów stosowanych na stronie. Zależało nam również na tym, aby ścieżki zakupowe były dla naszych użytkowników intuicyjne i proste. Dlatego też wprowadziliśmy interfejs konwersacyjny usprawniający proces zakupowy. Szeroki zakres wprowadzonych zmian, a przede wszystkim wiele optymalizacji, które udało się nam wdrożyć, znacząco wpłyną na poprawę doświadczeń naszych użytkowników. Badamy ich reakcje od wdrożenia nowej strony i już wiemy, że doceniają nasze starania i chętniej korzystają z nowych rozwiązań.” – dodaje Monika Chudzik.

Kluczową rolę we wprowadzaniu zmian miał partner techniczny, Hycom, który czuwał nad całością procesu od momentu pierwszych projektów aż po wdrożenie nowej strony.

„Pracujemy w oparciu o metodologie zwinne, dzięki czemu dostosowywaliśmy projekt zmian do oczekiwań użytkowników. Równoległe prowadzenie prac nad nową odsłoną portalu i Design Systemem dla nju mobile pozwoliły nam badać proponowane zmiany oraz wprowadzać kolejne elementy w krótkich iteracjach. Dzięki takiemu projektowaniu w obu obszarach osiągnęliśmy maksymalną spójność, dokładność i przewidywalność kolejnych elementów. W konsekwencji stworzony interfejs możemy dynamicznie rozwijać i modyfikować wraz ze zmieniającymi się trendami i wymogami rynku” – opowiada Łukasz Wakuła z Hycom.

Innowacje technologiczne i wzrost konwersji

Badania i analizy potrzeb użytkowników w zakresie korzystania z portalu na urządzeniach mobilnych pozwoliły dostosować i zoptymalizować innowacyjny interfejs mobilny – hyMate.

„Celem wdrożenia hyMate było ułatwienie użytkownikom dokonywania zakupów na urządzeniach mobilnych. Zależało nam przede wszystkim na uproszczeniu złożonych procesów, które zastąpiliśmy rozwiązaniami znanymi z botów. Teraz check-out czy formularze przypominają zwykłą rozmowę” – opowiada Łukasz Felsztukier z Hycom.

Pierwszy krok do stworzenia hyMate stanowiła analiza procesu zamówienia i próba odtworzenia go w postaci rozmowy. Przygotowane prototypy rozwiązania, po zintegrowaniu z istniejącym systemem zamówień, zostały przetestowane. „Przekierowaliśmy niewielką część ruchu z urządzeń mobilnych na model konwersacyjny. Już pierwsze wyniki pokazały nam, jak powinniśmy zoptymalizować interfejs pod kątem UX” – dodaje Felsztukier. Po wprowadzeniu wszystkich usprawnień znacząco wzrosła konwersja, przekraczając poziom odnotowywany przed wdrożeniem nowego rozwiązania. Interfejs konwersacyjny stale poddawany jest badaniom i testom, aby utrzymać jak największy poziom satysfakcji użytkowników.

Wdrożenie nowego serwisu njumobile.pl jest przykładem nowoczesnego podejścia marki do wymagań użytkowników. Siłą napędową zmian były potrzeby, oczekiwania oraz satysfakcja klientów nju mobile, które wychodząc im na przecie, pokazało, że jest nowoczesną i dynamiczną marką. Entuzjastyczne reakcje użytkowników najlepiej potwierdzają stale rosnące wyniki sprzedażowe.

 

Artykuł partnera.

 

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Dodaj komentarz