w

Protest ZFPR dotyczący przetargu Kompanii Piwowarskiej

Protest zfpr dotyczący przetargu kompanii piwowarskiej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Związek Firm Public Relations wystosował dziś oficjalny protest przeciwko przyjętym zasadom przetargu na wybór agencji PR, ogłoszonego przez Kompanię Piwowarską na początku listopada 2014 r.

Protest odnosi się przede wszystkim do kwestii naruszenia przez Kompanie Piwowarską sprawiedliwych zasad rynkowej współpracy zgodnych z ideą odpowiedzialnego biznesu, a także z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd ZFPR wzywa przy tym Kompanię Piwowarską do unieważnienia obecnego postępowania przetargowego i rozpisania konkursu na nowo z uwzględnieniem wniosków przedstawionych w oficjalnym proteście.

Związek wskazuje na konkretne elementy postępowania przetargowego, które naruszają zasady partnerskiej współpracy takie jak:

utajnienie przetargu. Zaproszonym agencjom nie wolno było nikogo informować o fakcie otrzymania zapytania przetargowego,

wprowadzanie szeregu zapisów umożliwiających KP nierozstrzygnięcie przetargu bez żadnych konsekwencji, w szczególności klauzul: „organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bądź jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny”; „zamknięcia konkursu ofert bez podania przyczyny”; „nie rozpatrywania jednej lub większej liczby ofert bez podania przyczyny,

nieuzasadnione wykorzystywanie własności intelektualnej agencji biorących udział w przetargu. Kompania Piwowarska zażądała przedstawienia aż sześciu zadań związanych z pełnymi planami komunikacyjnymi swych głównych marek na najbliższe miesiące. Zwiększenie liczby zadań do opracowania nie daje w naszym przekonaniu Kompanii istotnie większej liczby wskaźników umożliwiających dokonanie optymalnego wyboru agencji. Rodzi to podejrzenie o świadome wykorzystywanie zasobów agencji oraz własności intelektualnej bez możliwości gratyfikacji. Kompania Piwowarska zwiększając liczbę zadań ponad standard przy jednoczesnym zaproszeniu do przetargu 12-tu agencji w naszej ocenie poddała w wątpliwość wiarygodność intencji, które – jak twierdzi – miały służyć wyłącznie wyborowi partnera do obsługi PR

brak określenia budżetu na zadania będące przedmiotem konkursu. Kompania Piwowarska nie podała budżetu / budżetów na zamówione propozycje kampanii produktowych w drugim etapie (polegającym na przygotowaniu sześciu zadań), ani sumarycznie, ani per brand.

zawyżone terminy płatności. Proponowanym przez Kompanię Piwowarską terminem płatności dla agencji jest 90-dni od daty dostarczenia faktury.

To praktyki, które coraz częściej pojawiają się w niektórych przetargach na usługi public relations, jednak to pierwszy taki przypadek, w którym organizator przetargu (w tym przypadku Kompania Piwowarska) zastosował je wszystkie jednocześnie. To było bezpośrednim powodem, dla którego ZFPR zdecydował się na upublicznienie w/w protestu w nadziei, że to postępowanie stanie się kanwą do dyskusji na temat dobrych zasad przeprowadzania przetargów na usługi public relations i pozwoli na stopniowe eliminowanie takich przypadków z rynku.

Jednocześnie, odpowiadając na propozycję spotkania z przedstawicielem Kompanii Piwowarskiej, Związek Firm Public Relations wyraża gotowość rozmów z każdą firmą, która jest otwarta na dialog i doradztwo w zakresie organizacji przetargów w sposób zgodny z dobrymi praktykami rynkowymi.

Z pełnym tekstem protestu ZFPR można zapoznać się na stronie internetowej Związku: http://zfpr.pl/aktualnosci/id/163

Jak skutecznie dotrzeć do profesjonalistów? Polskie marki w linkedin

Jak skutecznie dotrzeć do profesjonalistów? Polskie marki w LinkedIn

Smartfony kontra email - czyli jak dostosować newsletter do pocztowych aplikacji mobilnych

Smartfony kontra email – czyli jak dostosować newsletter do pocztowych aplikacji mobilnych