w

Jak rozliczać VAT w przypadku transakcji łańcuchowych?

Transakcje łańcuchowe
transakcje łańcuchowe

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej działają nie tylko na rodzimym rynku, ale prowadzą sprzedaż również za granicą. Uczestniczenie w transakcjach, w których udział bierze kilka podmiotów, może sprawiać problemy podczas rozliczania podatku VAT.

Na czym polega transakcja łańcuchowa?

Transakcja łańcuchowa określana jest jako transakcja, w której dostawa jednego towaru jest dokonywana przez kilka podmiotów, przy czym pierwszy z nich wydaje ten towar ostatniemu w kolejności nabywcy. Biorą w niej udział co najmniej trzy podmioty, a ze względu na miejsce można podzielić je na transakcje krajowe oraz międzynarodowe. Im więcej podmiotów bierze udział w łańcuchu dostaw, tym trudniej jest określić właściwe miejsce dostawy, a w związku z tym problem może stanowić także prawidłowe ustalenie podatku VAT.

Jak prawidłowo ustalić podatek VAT przy transakcjach łańcuchowych?

Jeśli transakcja łańcuchowa dokonywana jest z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych, opodatkowaniu preferencyjną 0% stawką VAT podlega tylko jedna dostawa z całego łańcucha. Chodzi tu o dostawę ruchomą, a więc tę, do której przyporządkowana jest wysyłka bądź transport towaru. Dostawy nieruchome podlegają opodatkowaniu w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu (dotyczy to dostaw poprzedzających dostawę ruchomą) albo jej zakończenia (dostawy po dostawie ruchomej) zgodnie ze stawkami właściwymi dla terytorium tych krajów.

W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie, który z podmiotów biorących udział w transakcji łańcuchowej wykonuje lub zleca transport towaru. Istotne znaczenie ma także określenie, w którym z krajów przechodzi na kolejne podmioty w łańcuchu prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

Uproszczoną procedurę VAT mają trójstronne transakcje wewnątrzwspólnotowe, a więc te, w który udział bierze trzech podatników z trzech różnych krajów unijnych, zarejestrowanych na potrzeby unijnych transakcji dokonujących dostawy tego samego towaru. Jeśli więc firma A z Polski otrzyma zamówienie od firmy B z Niemiec i składa zamówienie w firmie C z Czech na dany asortyment, to firma C przesyła towar bezpośrednio do firmy B. Wówczas firma z Czech wykazuje WDT od tej transakcji, zaś cała transakcja nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Firma B z Niemiec musi zaś rozliczyć WNT od przedsiębiorcy z Czech. Brak uproszczonej procedury w VAT oznaczałby w takiej sytuacji konieczność rejestracji polskiej firmy w Niemczech, aby tam rozliczyć transakcję.

Wsparcie dla podmiotów biorących udział w transakcjach łańcuchowych

Ustalenie właściwego opodatkowania VAT realizowanych dostaw w przypadku złożonych transakcji bywa problematyczne, dlatego warto skorzystać ze specjalnych narzędzi ułatwiających rozliczanie transakcji łańcuchowych. Pozwolą one ustalić, który z podmiotów biorących udział w transakcji ma obowiązek zapłaty podatku oraz określić jego wysokość. Prawidłowa kwalifikacja tego typu transakcji stanowi też pomocne narzędzie przy tworzeniu ustawień systemów ERP. Jeśli potrzebujesz pomocy ekspertów, specjaliści z PwC Store zajmą się tym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Budowanie strategii komunikacji

Budowanie strategii komunikacji – na co postawić w 2022 roku?

Bitclude egera

Bitclude to teraz Egera