Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Wszyscy jesteśmy multi-screenersami. Najnowszy raport IAB Polska

W ramach współpracy Grupy Roboczej Audiowideo IAB Polska zrealizowano trzecią edycja badania WWW+TV = Razem lepiej, które koncentruje się na współkonsumpcji ekranów wśród polskich internautów. Jak wynika z Raportu, zjawisko multiscreeningu dotyczy już 93% badanych. To o 10 punktów procentowych więcej niż 4 lata temu.

Badanie pokazało, że zachowania Polaków dotyczące korzystania ze środków masowego przekazu wpisują się w globalny trend spadku liczby internautów korzystających z mediów tradycyjnych i popularyzacji cyfrowego modelu dostępu do treści, którego centrum staje się smartfon.  Od poprzedniej edycji badania (2014) zaobserwowano przyrost odsetka użytkowników mediów digitalowych, w szczególności jeśli chodzi o internet w smartfonie (wzrost w tym kanale wyniósł 23 p.p.) przy istotnych spadkach wśród osób deklarujących korzystanie z tradycyjnych mediów (telewizja, radio czy prasa drukowana).

IABPolska_TV_WWW_RazemLepiej_20190405_raport

Jeżeli chodzi o aktywności podejmowane w świecie online, aż 69% badanych wskazało oglądanie różnego rodzaju filmików, seriali czy filmów pełnometrażowych jako najczęstszą (obok korzystania z poczty email – 64%) aktywność wykonywaną w internecie. Dłuższe materiały audiowideo są wciąż zdecydowanie częściej oglądane na komputerach, a smartfony dominują w oglądalności tzw. short form video. Na całej próbie badanych oglądanie krótkich formatów audiowideo na inteligentnych telefonach deklarowało 49%. Zawężając próbę do samych użytkowników smartfonów odsetek ten sięgnął 56%. Uwzględniając też tablety, short form video definitywnie przestało więc być domeną PC.

W porównaniu do poprzedniej edycji badania we wszystkich modelach multiscreen zaobserwowano wzrosty aktywności.  Ogólny wskaźnik, uwzględniający wszystkie modele, wzrósł w omawianym okresie z 83% do 93%. Oznacza to, że oprawie wszyscy korzystają przynajmniej od czasu z co najmniej dwóch ekranów jednocześnie. Największy wzrost dotyczy jednoczesności zachowań w dwóch urządzeniach cyfrowych i wynosi 79% (wzrost o 29 p.p.). Jednoczesne korzystanie z urządzenia cyfrowego także wzrosło i wynosi odpowiednio: gdy główną aktywnością jest oglądanie telewizji –  90%, w przypadku zaś, kiedy jest to korzystanie z urządzenia cyfrowego – 84%.

Wyniki badania wskazują jednoznacznie, że choć charakter multiscreeningu się zmienia i – co za tym idzie – adaptacji ulegać będą musiały narzędzia marketingowe, inwestycje w działania integrujące komunikację w telewizji i internecie mają nie tylko ogromny potencjał, ale są wręcz niezbędne, aby dostosować się do potrzeb konsumentów – mówi Paweł Kolenda, dyrektor ds. badań IAB Polska.

Wyraźny jest wpływ telewizji na aktywności w sieci związane z markami. Wyniki badania potwierdzają, że wyraźny jest impuls, pod wpływem którego widzowie telewizji podejmują różnego rodzaju działania w sieci. 61% badanych wymieniło przynajmniej jedną z aktywności związanych z markami. Choć dane te nie odnoszą się do frekwencji tego typu działań, wskazują na potencjał synergii i możliwości wykorzystania w działaniach marketingowych – tym bardziej, że na przestrzeni ostatnich czterech lat widoczna jest tendencja wzrostowa tego typu działań.

Szczegółowy raport można pobrać bezpłatnie ze strony IAB Polska: http://bit.ly/2UdzAeg

Wyniki badania zostały premierowo zaprezentowane podczas konferencji Multiscreen Day 2019.

O badaniu:

Na potrzeby raportu przeprowadzano badanie CAWI użytkowników internetu w wieku 15 i więcej lat. Badana próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i częstotliwość korzystania z sieci Badanie zrealizowano w październiku i listopadzie 2018 roku.
Dobór próby: RTS/ROS; wielkość próby: N=1627
Rekrutacja: Cyfrowy Polsat, Ringier Axel Springer Polska, Telewizja Polska, Wirtualna Polska
Realizacja: WebAnkieta

program afiliacyjny

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Dodaj komentarz