w

Mądre planowanie wydatków w firmie, czyli na co zwrócić uwagę przy ustalaniu budżetu marketingowego na 2023 rok?

Budżet marketingowy na 2023 rok
budżet marketingowy na 2023 rok

Każdy przedsiębiorca, który chce efektywnie rozwijać swój biznes, powinien ustalić budżet marketingowy na 2023 rok. Dzięki temu będzie mógł mądrze zaplanować wydatki, intensywnie pozyskiwać klientów oraz obserwować długofalowe efekty takiego działania i wyciągać wnioski na przyszłość. Jak więc dopasować właściwą strategię i odpowiednio rozdzielić środki na reklamę? Czy przyjąć uniwersalny model, a może bazować na danych z poprzedniego roku?

Co to jest budżet marketingowy?

Budżet marketingowy na 2023 rok określa szczegółowo środki, które mają zostać przeznaczone na poszczególne działania – np. reklamy i budowanie strategii promocji. Dzięki temu od razu wiadomo, jakimi kwotami się dysponuje i jakie kroki realnie można podjąć. Taki budżet powinien bazować na przychodach – to one określają, gdzie należy przydzielić środki.

Ile powinien wynosić budżet marketingowy na 2023 rok?

Tworząc budżet, warto zastanowić się nad zyskami z poprzedniego roku oraz planami na dalszy rozwój firmy i zwiększenie zysków w roku bieżącym. Najlepiej przeanalizować obecne strategie i kanały, które dotychczas pozwalały na dotarcie do klienta. Ogólnie przyjmuje się, że budżet marketingowy powinien mieścić się w skali 5-18% przychodów. Taki odsetek daje wystarczającą ilość zasobów na zwiększenie świadomości marki i przyciągnięcie nowych potencjalnych klientów.

Co powinien zawierać budżet marketingowy?

Budżet marketingowy na 2023 rok powinien obejmować zestawienie kosztów uwzględniających zastosowanie potrzebnej technologii, badań, automatyzacji czy płatnych reklam. Wiele zależy tu jednak od wielkości firmy, jej zasobów i branży, w jakiej działa.

Istnieje wiele narzędzi marketingowych – warto więc wyodrębnić te, które będą pasowały do specyfiki działania firmy. Badania rynku pozwolą na odkrycie grupy docelowej, a automatyzacja i płatne reklamy wpłyną na budowanie marki i brand awareness.

Przy planowaniu budżetu nie można zapomnieć również o dodatkowych kosztach związanych z zatrudnieniem nowych pracowników lub ewentualnymi awariami urządzeń czy wydłużonymi kampaniami.

Jak stworzyć budżet marketingowy firmy?

Przed przystąpieniem do budowania budżetu marketingowego na 2023 rok, należy przeanalizować takie aspekty jak:

  1. wzmocnienie sprzedaży;
  2. badania konkurencji;
  3. klient docelowy;
  4. coroczna kontrola budżetu.

Po określeniu powyższych punktów, można przystąpić do pracy nad budżetem oraz podziałem dostępnych finansów na poszczególne, wyodrębnione kategorie.

1.  Wzmocnienie sprzedaży

Jest to czynnik niezwykle pomocny przy budowaniu budżetu marketingowego na 2023 rok. Należy przemyśleć, jak zaplanowane działania wzmocnią sprzedaż oraz czy są warte przeznaczonych na nie pieniędzy. Na tej podstawie można odpowiedzieć sobie na pytaniem co będzie lepszym rozwiązaniem – kontynuacja wcześniejszych działań czy poszukiwanie nowych rozwiązań.

2. Badania konkurencji

Warto przejrzeć strony internetowe i blogi konkurencji, a także podejmowane przez nią działania marketingowe. Odpowiednia podstawa SEO i praca na contentem, pozwoli na zwiększenie świadomości marki i poszerzenie grupy klientów. Warto też zastanowić się, jak można wyróżnić się spośród konkurencji i jakie działania należy podjąć, by to osiągnąć.

3. Klient docelowy

Istotą jest zrozumienie klientów oraz powodu wyboru tej konkretnej marki. Jest to cenna informacja, która pozwala ustalić skuteczne i warte finansowania opcje reklamy. Należy zastanowić się, jakich kanałów sprzedaży warto użyć i które z nich przełożą się na najwyższą konwersję.

4. Coroczna kontrola budżetu

Budżet marketingowy na rok 2023 budowany jest również w oparciu o poprzednie lata z uwzględnieniem zmian gospodarczych czy inflacji. Niezwykle ważna jest coroczna kontrola budżetu, dzięki której można wyeliminować błędy i dokładniej określić plany na kolejne lata.

Na tym etapie warto więc przyjrzeć się dotychczasowym wydatkom oraz inwestycjom, połączyć to z planami na wzmocnienie sprzedaży, pomysłami na prześcignięcia konkurencji i dotarcie do klienta docelowego. Wzięcie pod uwagę wszystkich tych elementów pozwoli przygotować racjonalny i kompleksowy budżet marketingowy na 2023 rok.


  1. Strategia marketingowa LEGO – czego każdy przedsiębiorca może się nauczyć od znanego producenta klocków?
  2. 4C, 8P i 5A, czyli najważniejsze rodzaje marketingu mix w świecie współczesnej sprzedaży
  3. Marketing sensoryczny czyli emocje na zakupach
  4. Case study może przynieść świetne efekty. Trzeba tylko wiedzieć, jak je przygotować
Cele marketingowe na 2023 rok

Jak mądrze wyznaczać cele marketingowe na 2023 rok?

Czym jest sxo

Czym jest SXO i dlaczego każda osoba prowadząca biznes online powinna go stosować?