w

Druk plakatów artystycznych

Funkcja plakatów nie ogranicza się do tej informacyjno-perswazyjnej. To też, albo przede wszystkim, forma wypowiedzi artystycznej o funkcji estetycznej. Szczególnie istota w rozwoju polskiej sztuki jest tak zwana polska szkoła plakatów.

Polska szkoła plakatów – rys historyczny

To określenie powstało w latach 60. XX wieku i było używane w odniesieniu do grupy polskich plakacistów tworzących plakaty o tematyce kulturalnej, którzy osiągnęli międzynarodowy sukces. Jej początki datuje się na rok 1899, wtedy w przestrzeni miejskiej pojawił się plakat stworzony przez Stanisława Wyspiańskiego, który informował o sztuce teatralnej Maurycego Maeterlincka. Był on jednak również artystycznym komentarzem do panującej atmosfery w kraju. Zjawisko, jakim jest polska szkoła plakatu, jest wewnętrznie zróżnicowane pod względem stylistycznym i treściowym. Cechowało się lapidarnością, ironią, nowatorskim liternictwem, oszczędnością formy. Jako medium uliczne, skutecznie i nienachalnie komentowało sytuację społeczno-polityczną w kraju. Polska szkoła plakatu zaczęła mieć problemy w 1989 roku. Zmiany ustroju społeczno-politycznego wpłynęły na obniżenie ilości wydawanych plakatów oraz negatywnie wpłynęły na ich estetyczny walor. Początek nowego wieku przyniósł ponowne zainteresowanie szkołą plakatu. Tradycja jest łączona z nowoczesnymi formami projektowania.

Samodzielny druk plakatów artystycznych

Każdy, kto ma ochotę wypowiedzieć się w przestrzeni miejskiej, może stać się twórcą artystycznego plakatu. To doskonała okazja do wyrażenia swojej opinii na tematy społeczne, polityczne czy związane z kulturą. Samodzielny druk plakatów, dzięki powszechnemu dostępowi do drukarni jest nie tylko możliwy, ale także łatwy. Na przykład druk cyfrowy umożliwia przesłanie materiałów drogą elektroniczną oraz zamówienie tylko jednej kopii. Współczesne drukarnie wysyłają gotowe materiały kurierem. To wszystko sprawia, że niezależny twórca może zachować anonimowość wypowiedzi artystycznej. Nie trzeba być grafficiarzem, żeby zostać kolejnym Banksym.

Plakat w mieście jako forma estetycznego buntu

Partyzancka działalność artystyczna prowadzona niezależnie w przestrzeni miejskiej ma pozytywny wpływ na całościowy obraz miasta. Współczesne miasta pozaklejane są brzydkimi reklamami, plakatami wyborczymi, materiałami o niskim walorze artystycznym. Uzupełnianie przestrzeni miejskiej o plakat artystyczny pozwala na zrównoważenie brzydoty i przaśności wielu przekazów dojrzałą formą estetyczną. Druk plakatów tego typu i umieszczanie ich w mieście jest formą odzyskiwania przestrzeni miasta przez artystów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

BIMI: Brand Indicators for Message Identification

Audyt seo

Audyt SEO – od czego zacząć?