Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Dziadek do orzechów będzie pracować za darmo dla Centrum Praw Kobiet

Na początku marca krakowska agencja reklamowa Dziadek do orzechów wystartowała z kampanią własną pod hasłem „Szukamy klienta, dla którego będziemy pracować za darmo”. W reklamach prasowych oraz na portalach społecznościowych agencja zobowiązała się do wybrania organizacji trzeciego sektora, dla której przez najbliższe lata będzie pracowała bezpłatnie.

Zbieranie zgłoszeń agencja zakończyła z końcem marca. Jak twierdzą przedstawiciele agencji, na podany w ogłoszeniu adres mailowy nadesłanych zostało kilkaset zgłoszeń od organizacji z całej Polski. Spośród wszystkich zgłoszeń Dziadek do orzechów wybrał fundację Centrum Praw Kobiet, z którą nawiąże długofalową współpracę.

Zakres współpracy będzie obejmował opracowanie strategii komunikacji marki, tworzenie pomysłów na kampanie reklamowe, wsparcie kreatywne i organizacyjne podczas produkcji, pomoc w planowaniu i zakupie mediów, wsparcie w czasie trwania kampanii oraz szczegółowe raportowanie wyników.

Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Organizacja dąży do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

„Owocną współpracę z Centrum Praw Kobiet zapowiadało już pierwsze zgłoszenie fundacji. Następnie podczas rozmów z zarządem fundacji utwierdziliśmy się w przekonaniu, że będzie to partner, z którym stworzymy wspaniałe kampanie reklamowe. Pracę dla Centrum Praw Kobiet rozpoczniemy w maju. Pierwsze efekty naszej będą publikowane w ciągu kilku kolejnych miesięcy.” – komentuje wybór współzałożyciel agencji, Albert Stęclik

Dodatkowo agencja Dziadek do orzechów rzuciła wyzwanie innym agencjom reklamowym. Za pośrednictwem swojego fanpage’a zaprosiła je do udziału w akcji i nawiązania współpracy z NGO, które nie zostały wybrane przez Dziadka do orzechów, ale przeszły do ostatniego etapu rekrutacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się na fanpage’u Dziadka do orzechów – https://www.facebook.com/dziadekdorzech/.

program afiliacyjny

Dodaj komentarz