w

K2 wspiera Centrum Praw Kobiet

K2 wspiera centrum praw kobiet

Agencja K2 zrealizuje kampanię społeczną dla Centrum Praw Kobiet. K2 odpowiada za strategiczno-kreatywną koncepcję projektu oraz całościową jego realizację w tym: stworzenie spotów video oraz content marketing. Kampania będzie prowadzona  w mediach społecznościowych.

Zaplanowane działania mają na celu zachęcenie odbiorców do przekazania 1% swojego podatku na Centrum Praw Kobiet. Przygotowane przez agencje aktywności pokazują, w jaki sposób organizacja wykorzystuje otrzymywane środki finansowe, by wesprzeć kobiety znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych.

Hasło przewodnie kampanii brzmi: „Żeby móc działać na 100%, potrzebujemy Twojego 1%”.
W przygotowanych na potrzebę projektu spotach video zobaczymy sceny, w których osobom doznającym przemocy, udzielana jest pomoc prawna lub psychologiczna. Jednak z powodu braku środków finansowych zostaje ona przerwana.

Kampania rusza na początku kwietnia br. i potrwa miesiąc.

Centrum Praw Kobiet to organizacja pozarządowa istniejąca już ponad 20 lat. Jej misją jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Fundacja dąży do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka, w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

H2o creative ponownie reklamuje pwc w międzynarodowej kampanii „be a game changer”

H2O Creative ponownie reklamuje PwC w międzynarodowej kampanii „Be a game changer”

Ben jerry

Ben&Jerry’s rozdaje 50 tys. lodów