w

NASK pierwszy raz wprowadza podwyżkę w cenach domen

Po raz pierwszy w historii 12 paździewnika NASK wprowadzi podwyżkę w cenach rejestracji i utrzymania domen.

KOMUNIKAT NASK

Informujemy, że z dniem 12 października 2022 zmianie ulegnie Zestawienie opłat pobieranych od rejestratorów dotyczących wykonywania Obsługi Administracyjnej i Technicznej. Zmiana dotyczyć będzie jedynie części kwot ujętych w zestawieniu. Dla czynności wykonanych przed wskazaną powyżej datą obowiązywać będzie nadal zestawienie dotychczasowe, dostępne na stronie https://dns.pl/regulamin_nazw_domeny_pl/zestawienie_oplat.

Poniżej zestawienie, które będzie obowiązywać od 12 października 2022:

Opłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej w pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny:
Nask pierwszy raz wprowadza podwyżkę w cenach domenOpłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny:

Nask pierwszy raz wprowadza podwyżkę w cenach domenOpłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny, w przypadku wnoszenia opłaty w okresie wstrzymywania Utrzymywania Nazwy Domeny, które to wstrzymywanie było konsekwencją braku uiszczenia opłaty w wymaganym terminie:

Nask pierwszy raz wprowadza podwyżkę w cenach domen

Wszystkie podane kwoty są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku od towarów i usług.


Dotychczasowe ceny dla rejestratorów domen kształtowały się następująco:

Dotychczasowe ceny domen

Branża it

Jawność wynagrodzeń – okiem eksperta z branży IT

Borkoś

Marcin „Borkoś” Borkowski dołącza do GetHero