w

Domeny.pl przejęte przez H88 S.A.

Rośnie tempo rozwoju H88 S.A. – spółki powstałej poprzez połączenie kilku dużych marek hostingowych (m.in. Hekko, Super Host i Ogicom). Podmiot kontynuuje inwestycje, przejmując dwie kolejne, znane marki: Domeny.pl oraz IONIC.

Zgodnie z rankingiem top100.wht.pl, w wyniku transakcji na serwerach DNS wszystkich marek spółki hostingowej H88 S.A. łącznie jest już 313 tysięcy polskich domen internetowych, co daje spółce drugie miejsce w Polsce w tym zestawieniu.

Transakcja, podobnie jak wszystkie wcześniejsze przejęcia, została przeprowadzona zgodnie z metodą „win-win-win”, gdzie na operacji korzystają trzy strony: nowy właściciel, dotychczasowy właściciel oraz klienci. – Z naszego punktu widzenia inwestycja pozwoliła nie tylko na powiększenie naszego udziału rynkowego, ale była także cenną wymianą najlepszych doświadczeń i praktyk. Jako podmiot coraz większy i bogatszy w kapitał finansowy oraz ludzkie doświadczenia, stanowimy organizację coraz lepiej zaspakajającą potrzeby klientów, zarówno pod względem technologii, jak i poziomu obsługi – mówi Jakub Dwernicki, prezes H88 S.A.

Z punktu widzenia dotychczasowych właścicieli zawsze istotny jest sposób przeprowadzania tego rodzaju transakcji. Poza tym, co oczywiste, czyli uczciwym ustaleniem ceny i warunków płatności, liczą się także inne elementy, jak reputacja podmiotu przejmującego czy choćby procesowanie umowy pod względem prawnym.

– Przez wiele lat ciężko pracowaliśmy na poziom przychodów oraz reputację marki Domeny.pl. Dlatego, wybierając partnera do transakcji, zwracałem szczególną uwagę nie tylko na uzyskanie satysfakcjonującej kwoty, ale też na sposób prowadzenia rozmów oraz doświadczenie w podobnych operacjach. Oferta H88, wsparta rekomendacjami właścicieli wcześniej przejętych przez spółkę marek, okazała się najlepsza nie tylko finansowo, ale także pod względem biznesowej wiarygodności. Przez cały czas miałem pełne przekonanie, że to partner doskonale umiejący dokonywać tego rodzaju transakcji. Mimo że takie zagadnienia zawsze są złożone, to we wszystkich obszarach udawało nam się sprawnie dochodzić do satysfakcjonujących obie strony rozwiązań – komentuje transakcję Arkadiusz Szczurowski, dotychczasowy prezes spółki Domeny.pl.

Przejęcie, poza ilościowym zwiększeniem bazy klientów korzystających z domen i hostingu, wzbogaca ofertę marek H88 o bardzo szeroki zakresu certyfikatów SSL na wszystkich poziomach walidacji.

Więcej niż reklama - jak to robią szwedzi

Więcej niż reklama – jak to robią Szwedzi

Projekt „disconnect” banku zdjęć fotolia by adobe na imagination day

Projekt „Disconnect” banku zdjęć Fotolia by Adobe na Imagination Day