Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Warappa – nowy polski gracz na rynku gier i grywalizacji

Wystartowała firma Warappa — gamehouse specjalizujący się w produkcji autorskich i komercyjnych gier B2C i B2B oraz produktów grywalizacyjnych, skie-rowanych na wszystkie dostępne platformy od mobile po dekstop. Założycielami Warappy są Darek Skrzypkowski, Aleksander Sierżęga i Michał Kobierzewski.

– Jesteśmy pierwszym gamehousem w Polsce, który tak dobrze rozumie potrzeby agencji reklamowych, klientów korporacyjnych oraz twórców, mających pomysł na grę i zebrane środki, ale nieposiadających zaplecza, które umożliwiłoby im realizację pomysłów. Dzięki naszym kompleksowym kompetencjom, obejmującym strategię, projektowanie grywalizacji, kreację, gamebuilding i developing, możemy nie tylko efektywnie współpracować z klien-tami, ale również zapewnić wsparcie dla sprzedaży i launchu projektów growych– mówi Darek Skrzypkowski, CEO i Partner w Warappa

Warappa świadczy usługi w zakresie: produkcji gier, grywalizacji, produkcji aplikacji mobil-nych, gier i aplikacji VR i AR, a także produkcji serwisów internetowych opartych na gry-walizacji. Pracujemy wykorzystując: HTML5/JS, NodeJS, Corona, Unreal Engine, Unity. Do pierwszych klientów firmy należą: PernodRicard (Wyborowa), Startupy: SocialFit oraz ZUU, agencja Plej.pl, Wydawnictwo Zielona Sowa, Nowa Era, Nairobia. Firma liczy 20 osób i planuje kolejne zatrudnia.

Działania z zakresu VR i AR oferuje konsorcjum Warappa Sigma, utworzone przez Wa-rappę
i Simulation Games Manufacture, firmę specjalizującą się we wprowadzaniu na rynek no-wych rozwiązań VR i AR dla Klientów m.in z branż bezpieczeństwa, zarządzania kryzyso-wego, edukacji i rozrywki. Dzięki nawiązanej kooperacji, Warappa, może pochwalić się współpracą przy projektach realizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, wydziałów architektury, uczelni wyższych a także firm szkoleniowych, takich jak, np. House of Skills.

– To jest czas, w którym globalne koncerny, takie jak McDonalds, zaczynają doceniać gry jako drogę do serc konsumentów – mówi Michał Kobierzewski, Creative Director i part-ner w Warappa i dodaje: – Widać to także po ilości projektów reklamowych czy startupów (takich jak GetBadges) opartych o gry oraz grywalizację, które zdobywają nagrody, wy-różnienia a przede wszystkim podbijają serca użytkowników. Rynek gier rośnie wykładni-czo. Całe pokolenia młodych ludzi to właśnie gracze, a to wymaga zupełnie innej strategii komunikacji, dotarcia i angażowania. My się w tym specjalizujemy.

Założyciele Warappy mają wieloletnie doświadczenie w branży technologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem gier, rynku mobile, a także strategii i kreacji.
Aleksander Sierżęga, pełni funkcję CTO i partnera w Warappa Game House, jest również prodziekanem Wydziału Inżynierskiego Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a także kie-rownikiem specjalizacji „Projektowanie gier komputerowych”. Kończąc studia ze specjali-zacją „Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów” miał już portfolio własnych gier decyzyjnych i biznesowych oraz doświadczenie w organizacji turniejów negocjacyjnych. Od 2009 roku właściciel Simulation Games Manufacture, firmy specjalizującej się w two-rzeniu gier i produktów okołogrowych ze szczególnym nastawieniem na AR i VR. We wcześniejszych latach pracował m.in. w Telekomunikacji Polskiej, gdzie piastował m.in. stanowisko kierownika projektów internetowych.