w ,

Ile polscy internauci wydają na zakupy? [raport „E-commerce w Polsce 2019”]

E-commerce

Najnowszy raport „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” prezentuje przekrojowe informacje na temat zwyczajów zakupowych Polaków w sieci. Dane z 2019 roku nie pozostawiają wątpliwości – e-konsumenci najwięcej wydają na odzież i obuwie. Jednocześnie respondenci w większości deklarują, że w przyszłym roku ich wydatki na artykuły online utrzymają się przynajmniej na tym samym poziomie.

Najwięcej online wydajemy na odzież i obuwie

Według deklaracji badanych, miesięczne wydatki na odzież, dodatki i akcesoria wyniosły w 2019 r. 253 zł -średnią tę podnoszą mężczyźni, którzy wydali na produkty z tej kategorii więcej (345 zł) niż kobiety (203 zł). Więcej wydały też osoby w wieku 25–34 lat (465 zł), badani ze średnim wykształceniem (359 zł) oraz ci, którzy oceniają swoją sytuację materialną jako dobrą (324 zł). Jeżeli chodzi o zakupy spożywcze, to stosunkowo wyższe wydatki zadeklarowały kobiety (221 zł) oraz osoby w wieku 35–49 lat (299 zł). Na produkty farmaceutyczne internauci wydają średnio 107 zł miesięcznie, a kwota wydatków w tej kategorii rośnie wraz z wiekiem e-konsumentów (od 58 zł dla grupy 15-24 do 126 zł dla grupy 50+). Internauci, którzy deklarują zakup sprzętu RTV / AGD w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wydali na takie produkty średnio 951 zł. Większe wydatki w obrębie tej kategorii poniosły kobiety (1174 zł) oraz osoby z wyższym wykształceniem (1248 zł). Średnie półroczne wydatki na urządzenia mobilne wyniosły 605 zł. Także w tej kategorii wyższe wydatki poniosły osoby dobrze oceniające swoja sytuację materialną (792 zł)oraz najmłodsze (731 zł).

Ile polscy internauci wydają na zakupy? [raport „e-commerce w polsce 2019”]

Internauci przewidują, że będą wydawać tyle samo lub więcej

1/3 internautów kupujących online deklaruje zwiększenie wydatków na e-zakupy w ciągu najbliższego roku, z kolei połowa twierdzi, żeich wydatki na produkty kupowane w Internecie nie ulegną zmianie. Wzrost wydatków deklarują przede wszystkim najmłodsi badani (46% wskazań w grupie wiekowej 15-24 lat) oraz osoby, które oceniają sytuację swojego gospodarstwa domowego jako dobrą (38% wskazań).

Ile polscy internauci wydają na zakupy? [raport „e-commerce w polsce 2019”]

Mobilnie najczęściej kupują najmłodsi. Największą trudnością – niewygodne wypełnianie formularzy.

Aż 85% osób w wieku 15-24 korzystało kiedykolwiek ze swojego smartfona w procesie zakupu online. W tej grupie wiekowej jest to najczęściej wykorzystywane urządzenie (laptop wskazało 77% najmłodszych respondentów, a komputer stacjonarny – 60%). W starszych grupach odsetek użytkowników kupujących mobilnie sukcesywnie się zmniejsza: w grupie 25-34 to 70%, a wśród seniorów już tylko 33%.

Ile polscy internauci wydają na zakupy? [raport „e-commerce w polsce 2019”]

84% badanych, którzy kiedykolwiek robili zakupy online za pomocą urządzeń mobilnych, napotkało w tym procesie na jakieś problemy. Głównie były to niewygodne formularze (wskazane przez ⅔ badanych w tej grupie) oraz niedostosowanie stron zakupowych do urządzeń mobilnych. Osoby do 24 roku życia częściej wymieniały problem braku aplikacji mobilnej oraz niewygodny sposób płatności, zaś osoby po 50-tce – zbyt małe litery.

O raporcie

Celem badania, którego wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla e-Commerce Polska” było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Przedmiotem badania były m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają internautów do zakupów w sieci, ale też napotykane przez użytkowników problemy. Raport przygotowała firma Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Prezentowane w raporcie badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na reprezentatywnej próbie ponad 1600 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano w drugiej połowie kwietnia 2019 roku.

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź
  1. Czy tego chcemy czy nie ten rynek ciągle rośnie, dlatego widzę tu potencjał. Obecnie jestem na etapie promowania mojego autorskiego sklepu, jestem na etapie pozyskiwanie klientów i dzięki narzędziu od bazo.io jest to zdecydowanie łatwiejsze. Wiem kto jest zainteresowany moimi towarami i odpowiednio wcześniej jestem w stanie zareagować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tiktok

Dwa nowe formaty reklamowe na TikToku już od października

Infolinia dla niesłyszących w usługach pocztowych wp

Infolinia dla niesłyszących w usługach pocztowych WP