Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Jak dziennikarze korzystają z social media?

85% polskich dziennikarzy korzysta z mediów społecznościowych, a największym zaufaniem obdarza blogi. Przedstawiciele mediów poszukują przede wszystkim tekstów, ale to zjawisko osłabło w porównaniu do ubiegłego roku. To tylko przykłady informacji, które można znaleźć w opublikowanym przez agencję Multi Communications raporcie „Dziennikarze i Social Media 2012″. 

foto3

Do częstego i  profesjonalnego korzystania z mediów społecznościowych w pracy zawodowej przyznaje się 2/3 dziennikarzy w naszym kraju. To wzrost o 14% w stosunku do pierwszego sondażu agencji z 2011 roku. Nie zmienił się jednak fakt, że przedstawiciele mediów prywatnie chętniej korzystają z tego rodzaju komunikacji niż zawodowo.

– Według badań Multi Communications dziennikarze zachowują się podobnie, jak każdy konsument – sprawdzają statusy, dyskutują, lajkują, szerują, hejtują, randkują i hodują wirtualną marchewkę. W tym samym czasie oglądają telewizję, rozmawiają przez telefon i sprawdzają informacje na tablecie. Dziś można już z całą stanowczością stwierdzić, że media społecznościowe są dla tej grupy zawodowej środowiskiem naturalnym, traktowanym w sposób zwyczajny – mówi Mariusz Pleban, prezes Multi Communications.

Uzyskane dane z ubiegłorocznego badania zostały porównane z wynikami analogicznego sondażu z 2011 roku. Oprócz konkretnych liczb i wykresów oraz kluczowych wniosków dla każdego obszaru badania, w raporcie dodatkowo można znaleźć komentarze ekspertów z sieci Public Relations Global Network, międzynarodowej organizacji zrzeszającej niezależne agencje PR.

– To badanie jest bardzo interesujące, ponieważ poglądy polskiego rynku – i polskich mediów w szczególności – wydają się stanowić pomost między raczej odmiennym podejściem do mediów społecznościowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. O ile w USA social media są mocno osadzone w systemie wymiany i obiegu informacji, o tyle w Europie obserwuje się znacznie większą rezerwę i pewnego rodzaju zawieszenie gdzieś między pierwszymi próbami a pełnym wykorzystaniem mediów społecznościowych w życiu zawodowym – mówi Francine Robbens z belgijskiej agencji Public Relations Partners.

Pełny raport można pobrać ze strony internetowej agencji: http://www.multipr.pl/pl/cms/raport-sm-2012/

O Raporcie „Dziennikarze a Social Media 2012”

Celem sondażu zrealizowanego przez Multi Communications na przełomie listopada i grudnia 2012 roku było oszacowanie, na ile media społecznościowe (social media) są obecnie wykorzystywane przez dziennikarzy. Agencja zebrane dane porównała z wynikami pierwszego sondażu, przeprowadzanego w 2011 roku. W badaniu udział wzięli dziennikarze reprezentujący wiele typów mediów o zróżnicowanej tematyce, zasięgu i częstotliwości. W sumie odpowiedzi udzieliło 125 respondentów.

Najważniejsze obserwacje wynikające z Raportu „Dziennikarze a Social Media 2012”:

• dziennikarze częściej niż w 2011 roku używają w pracy zawodowej serwisów social media,
• nastąpił znaczący wzrost zaufania do mediów społecznościowych jako źródła informacji,
• w dalszym ciągu treści znajdowane w mediach społecznościowych są dla dziennikarzy bardziej atrakcyjne niż wiarygodne,
• najpopularniejsze serwisy wśród dziennikarzy to blogi, Facebook i Youtube,
• znacząco wzrosło zainteresowanie serwisem Twitter wśród dziennikarzy – o 43% oraz czterokrotnie (o 400%) wzrosło zaufanie do tego serwisu,
• rośnie liczba dziennikarzy poszukujących w social media zdjęć, filmów oraz informacji z linkami,
• media społecznościowe nie są wykorzystywane jako standardowy kanał bezpośredniej komunikacji pomiędzy dziennikarzami, a osobami odpowiedzialnymi za działania Public Relations,
• dla połowy dziennikarzy obecność w mediach społecznościowych nie ma wpływu na jej wiarygodność.

infografika_2012_

Źródło: mat. pras.

program afiliacyjny