w ,

Badania marki – lojalność wobec marki

Badania marki - lojalność wobec marki
Badania marki - lojalność wobec marki

W ostatnim czasie, można zauważyć, w jakim tempie oraz z jakim ogromem napływają do nas nowe firmy. Zbudowanie silnej i unikatowej marki, staje się coraz trudniejsze. To samo dotyczy się przyciągania do siebie klientów oraz co najważniejsze zatrzymania ich przy naszej marce, aby nie odeszli do konkurencji. Przeprowadzając badania marki, będziemy w stanie szybko zweryfikować lojalność wśród odbiorców.

Badania marki - lojalność wobec marki
Badania marki – lojalność wobec marki

Jakie klienci mogą mieć motywy podczas budowania lojalności z marką?

Częstym czynnikiem budującym pozytywny stosunek konsumenta do firmy, jest jego pierwsze pozytywne wrażenie oraz odczuwanie z nią więzi i chęć przynależenie do niej.

Można wyróżnić takie motywy jak:

 • Relacje z firmą – utożsamianie się z firmą, poczucie klienta, że jest dla niej ważnym klientem,
 • Aktywność społeczna – chęć wyróżnienia sią, bycia zauważonym wśród innych,
 • Ocenę korzyści – pragnienie zakupu o najwyższych wartościach, w najlepszej cenie,
 • Przymus zewnętrzny – poczucie przymusu wywołane warunkami prawnymi czy rynkowymi.

Jak możemy budować lojalności wśród klientów?

Powinniśmy zacząć od postawienia pytania, co możemy zaoferować klientowi? Jaką mamy misje i co chcemy przekazać.

Często konsument oczekuje czegoś więcej, niż samego produktu bądź usługi, dlatego warto postawić się w jego roli i sprawdzić, czy jest się zadowalanym w każdym aspekcie. Zastanowić się nad tym, czy komunikacja pomiędzy firmą, a klientem przebiega należycie.

Istotne jest również pochylenie się nad emocjonalnym aspektem naszych odbiorców. Rozważyć czy klient może poczuć więź i identyfikacje z naszą marką?

Jakie może przynieść to naszej marce korzyści?

 • Łatwość w utrzymaniu stałej grupy odbiorców,
 • Zmniejszenie kosztów oraz poświęconego czasu na szukaniu nowych klientów,
 • Wzmocnienie swojej pozycji wśród konkurencji,
 • Możliwość podwyższania cen bądź wprowadzania nowych produktów/usług do asortymentu, bez obawy o utratę klientów,
 • Pozytywną opinię przekazywaną przez lojalnych odbiorców.

Jak przeprowadzić badania marki względem lojalności klientów?

Wyróżnia się następujące badania marki:

 • Ilościowe – prowadzone na dużych próbach, ukazują skalę i zasięg zjawisk,

Możemy przeprowadzić je poprzez: metody ankietowe, wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny, ankieta pocztowa, ankieta prasowa,

 • Jakościowe – prowadzone na małych próbach, dobieranych celowo, pod kątem związku z badanym produktem bądź usługą.

Możemy przeprowadzić je poprzez: wywiad grupowy bądź pogłębiony wywiad indywidualny.

Lojalność klientów, jest tym, co firmy powinny cenić wśród swoich klientów. Budowanie jej nie jest łatwym procesem, wymaga wielkiego zaangażowania i poświęcenia czasu, aczkolwiek nie jest niemożliwe. Zarządzając świadomie swoim przedsiębiorstwem i stale, monitorując je poprzez badania marki, możemy efektywnie zyskiwać stałych zostających z nami na dłużej klientów.

2 komentarze

  Dzielnica wisła z edukacyjną grą ar

  Dzielnica Wisła z edukacyjną grą AR

  Miasteczko south park kończy 25 lat

  Miasteczko South Park kończy 25 lat