w

K2 pozostaje niezależne

K2 pozostaje niezależne

Po przeanalizowaniu możliwości rynkowych, spółka K2 Internet SA podjęła decyzję o kontynuowaniu rozwoju organicznego Grupy K2 jako największej niezależnej grupy komunikacyjno-technologicznej w Polsce. 

Otrzymane w procesach przeglądu oferty na zbycie udziałów Agencji K2, K2 Media oraz Oktawave Zarząd ocenił jako niesatysfakcjonujące. Przejście przez te procesy pozwoliło spółce jednak przebadać kierunki rozwoju rynku i przełożyć je na decyzje o dalszym wzroście głównych obszarów aktywności Grupy K2 w Polsce.

Strategia Agencji K2 zakłada dostarczanie wartości na każdym etapie ścieżki konsumenta. Od reklamy w telewizji, przez content w social mediach, do serwisu internetowego, czy bota w telefonie.

Strategia bazuje na założeniu, że skoro konsumenci płynnie przechodzą dziś od kontaktu z komunikacją marki do korzystania z usługi czy robienia zakupów, to firmom potrzebni są partnerzy, którzy potrafią budować spójne doświadczenie na każdym etapie tej ścieżki. Aby to było możliwe Agencja będzie dalej rozwijać szeroki zakres usług w oparciu o zespół 150 specjalistów. Portfolio agencji zostało podzielone na 3 obszary – rozwijanie marek, tworzenie cyfrowych produktów oraz transformowanie biznesu, które niedawno zostały zaprezentowane na nowej stronie www.k2.pl wraz z odświeżoną marką.

Dynamicznie rozwijająca się agencja K2 Media pracuje aktualnie nad długoterminowym pozycjonowaniem i skupia się na marketingu precyzyjnym. Trzy główne obszary rozwoju to: po pierwsze – zaawansowane usługi mediowe tj. zakup programatyczny, performance oraz search marketing, po drugie – rozwój własnej Platformy Zarządzania Danymi (DMP) oraz doradztwo w zakresie zarządzania danymi klientów, po trzecie – consulting obejmujący e-commerce, SEO czy analitykę webową.

Działająca w ramach Grupy K2 firma OKTAWAVE, będąca dostawcą największej polskiej chmury obliczeniowej, skupi się na uruchomieniu drugiego centrum danych, co dodatkowo umocni najsilniejszy wyróżnik, jakim jest bezpieczeństwo ich przetwarzania. OKTAWAVE jako jedyna spółka w Polsce posiada certyfikaty bezpieczeństwa ISO27001 oraz CSA STAR, a aktualnie pracuje nad własnymi rozwiązaniami kryptograficznymi. Równolegle prowadzi największy projekt rozwojowy wspierany funduszami EU, polegający na wdrożeniu usługi strumieniowego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Usługi te będą również podstawą do oferowania przez K2 Media własnego DMP.

Najszybciej rosnąca spółka Grupy K2 – FABRITY – będzie kontynuowała rozwój organiczny w usługach produkcji oprogramowania na zamówienie oraz analityki, projektowania i wdrażania systemów wspierających procesy biznesowe. Dzięki zwiększeniu sprzedaży za granicą spółka posiada w tej chwili zespół blisko 100 osób wyspecjalizowanych w dostarczaniu oprogramowania.

W najbliższym czasie Grupa K2 planuje uruchomić nowe przedsięwzięcia, które uzupełnią zakres oferowanych usług i zwiększą jej konkurencyjność. Wzrost sprzedaży zagranicznej będzie kluczowym elementem poprawy rentowności, a blisko 400 osobowy zespół już teraz podejmuje skuteczną rywalizację z agencjami zagranicznymi. W zeszłym roku Grupa K2 osiągnęła rekordowe obroty i wynik finansowy w swojej historii.

New balance nowa kampania

Nowa kampania New Balance

Firma 2b design przekształciła się w agencję lotna

Firma 2b design przekształciła się w agencję LOTNA