w

Konsekwencje korzystania z pornografii przez pryzmat badań naukowych [Raport Stowarzyszenia Twoja Sprawa]

Raport pornografia

Pierwsza edycja raportu ukazała się w 2017 roku i była jednym z nielicznych opracowań w języku polskim, prezentującym konkluzje badaczy z Polski i zagranicy na temat szkodliwości pornografii. Nowe wydanie obejmuje dodatkowo wnioski z badań prowadzonych w 2018 i 2019 roku.

Spośród ponad 6.000 studentów zbadanych w Polsce, aż 12,2% określa siebie jako osoby uzależnione od treści pornograficznych*. Z kolei badania mózgu z udziałem osób nałogowo oglądających pornografię w Wielkiej Brytanii** oraz w Polsce*** pokazują podobne zmiany w funkcjonowaniu mózgu do tych obserwowanych w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub hazardu****. To tylko dwie spośród wielu informacji przywołanych w podsumowaniu artykułów naukowych przygotowanym przez STS.

Cytowane wnioski mają uzmysłowić różnorodność i specyfikę możliwych konsekwencji oglądania treści pornograficznych przede wszystkim w kontekście dzieci i młodzieży, którzy mają do niej nieograniczony dostęp na swoich smartfonach. Masowość kontaktu dzieci z pornografią wpisuje się w szerszy problem nałogowego korzystania z Internetu i nowych technologii wraz z takimi zjawiskami jak seksting, czy FOMO oraz rodzi ryzyko wystąpienia coraz poważniejszych problemów w jakości i sposobie społecznego funkcjonowania całego pokolenia.

W zamyśle Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które jest pomysłodawcą opracowania, ma być ono podręcznym źródłem wiedzy nie tylko dla rodziców chcących skutecznie chronić swoje dzieci przed pornografią, ale przede wszystkim dla specjalistów z obszaru poradnictwa i służb zwalczających przestępczość. W Polsce jednym z najczęściej popełnianych przestępstw jest rozpowszechnianie pornografii umożliwiające zapoznanie się z nią osobom poniżej 15. roku życia (Art. 200 § 3 k.k). Nadal więc konieczne jest pogłębianie świadomości o szkodliwości pornografii i zwrócenie uwagi na bagatelizowanie wciąż zbyt łatwego dostępu do niej dla dzieci i młodzieży. Jeszcze w tym roku podsumowanie zostanie rozesłane przez Stowarzyszenie do prokuratur, komend policji i sądów w całej Polsce.

Wnioski płynące z badań naukowych zostały podzielone na podrozdziały opisujące główne konsekwencje konsumpcji pornografii, takie jak: uzależnienie, proces eskalacji prowadzący do wyszukiwania coraz drastyczniejszych treści, zmiany fizjologiczne i funkcjonalne w mózgu, zaburzenia satysfakcji seksualnej i pojawiające się dysfunkcje seksualne, a także pojawienie się kryzysów
w relacjach i zmiana w sposobie postrzegania kobiet. Zebrana wiedza wskazuje na skalę problemu
u osób dorosłych, ale jest też próbą pokazania niepokojących procesów zachodzących w życiu kolejnych pokoleń nastolatków wpadających w pułapkę oglądania pornografii.

Raport jest dostępny do pobrania na specjalistycznym portalu www.opornografii.pl oraz stronie Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Konsultantami raportu byli lekarz seksuolog dr Bogdan Stelmach oraz dr hab. Mateusz Gola.

Link do Raportu STS w PDF:
https://www.twojasprawa.org.pl/wp-content/uploads/2019/11/RaportSTS_badania_naukowe_o_pornografii.pdf

* A.D. Dwulit, P. Rzymski, Prevalence, Patterns and Self-Perceived Effects of Pornography Consumption in Polish University Students: A Cross-Sectional Study, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, maj 2019.

** V. Voon, T.B. Mole, P. Banca, L. Porter, L. Morris, S. Mitchell, M.N. Potenza, M. Irvine, Neural correlates of sexual cue reactivity in individuals with and without compulsive sexual behaviours, “PloS one”, 2014.

*** M. Gola, M. Wordecha, G. Sescousse, M. Lew-Starowicz, B. Kossowski, M. Wypych, S. Makeig, M.N. Potenza, A. Marchewka, Can pornography be addictive? An fMRI study of men seeking treatment for problematic pornography use, “Neuropsychopharmacology”, 2017.

**** E. Kowalewska, J.B. Grubbs, M.N. Potenza, M. Gola, M. Draps, S.W. Kraus, Neurocognitive mechanisms in compulsive sexual behavior disorder, “Current Sexual Health Reports”, 2018.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kampania skreśl niepotrzebne_plakat avon feminoteka

Avon Kontra Przemoc i Feminoteka skreślają przemoc wobec kobiet 

Kampania świąteczna

Leo Burnett Warszawa dla Orange Polska jest kontynuacją platformy Orange Zbliża [kampania świąteczna]