Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Ponad 80% internautów nie wyobraża sobie życia bez sieci

Z badania agencji social media Think Kong wynika, że Polacy stając przed wyborem tylko jednego medium informacyjno-rozrywkowego, aż w 82% przypadków wybraliby Internet. Jedynie kilka procent preferowałoby radio lub prasę drukowaną.

Wyniki wskazują, że wiek respondenta nie wpływa znacząco na preferencje dotyczące wyboru kluczowego medium. W każdej z grup wiekowych przewaga odpowiedzi „Internet” nad innymi kanałami komunikacji jest bardzo znacząca.

Pytanie: Wyobraź sobie, ze przez rok miał(a)byś korzystać tylko z jednego medium informacyjnego i rozrywkowego. Zaznacz jedno, które byś wybrał(a):

Think Kong media

Przewaga Internetu w marketingu to kwestia świadomych wyborów odbiorcy. Oczywistym jest, że nie da się już skutecznie komunikować marek bez udziału mediów online. Tylko przez blogi, czyli jedną w wielu dostępnych platform komunikacji, możemy dotrzeć już do prawie 10 mln Polaków. Facebook zapewnia jeszcze większe dotarcie – komentuje wynik Norbert Kilen, strategy director agencji social media Think Kong.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24-28.01 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SW Panel, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 16 do 69 lat. Zebrano łącznie 814 wywiadów.

Źródło: mat. pras.