w ,

Praca w branży marketingowej – raport IAB

Praca w branży marketingowej - raport iab

Zatrudnienie w Sektorze Komunikacji Marketingowej (SKM) sukcesywnie wzrasta, a postępująca cyfryzacja będzie powodowała jego dalszy rozwój i stwarzała nowe miejsca pracy. Jednocześnie, wraz ze zmieniającą się rzeczywistością, zmieniają się ramy zawodowe, pojawiają potrzeby na nowe kompetencje oraz powstają nowe zawody. Najnowszy raport Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ukazuje kondycję SKM z perspektywy najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa jakimi są jego pracownicy.

W obliczu dynamicznej cyfryzacji, IAB Polska – we współpracy z SKM/SAR oraz ZFPR – zrealizował projekt badawczy, którego celem było skupienie się na kapitale ludzkim z perspektywy informacji, które mogą być przydatne organizacjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz w przygotowaniu pracowników do pracy. Raport z badania skupia się na szeregu branż ściśle związanych z komunikacją marketingową: wydawniczą, telewizyjną, reklamową, PR czy badawczą, które określone są mianem Sektora Komunikacji Marketingowej (SKM). Celem projektu było przedstawienie takich zagadnień jak wielkość i dynamika zmian w zatrudnieniu, profil demograficzny pracowników czy ocena jakości kształcenia akademickiego i wykształcenia pracowników wraz ze wskazaniem braków w wykształceniu i kompetencjach.

Iabpolska_kapitalludzki_skm

Jedną z głównych sił napędzających zmiany i rozwój jest wszechobecna cyfryzacja. To ona stanowi jedną z przyczyn braków w kompetencjach, wiedzy i umiejętnościach wśród osób zatrudnionych w branży komunikacji marketingowej. Dlatego teraz i w najbliższej przyszłości, jeszcze bardziej niż kiedyś, powinniśmy położyć ogromny nacisk na rozwój kompetencji, kreowanie programów szkoleniowych i edukacyjnych oraz korzystanie z systemów certyfikacji potwierdzających wiedzę osób pracujących w branży – komentuje wyniki Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska.

Wyniki raportu ujawniają, że okresy spowolnienia gospodarczego odbijają się na liczbie zatrudnionych, jednak w dłuższej perspektywie zatrudnienie w SKM sukcesywnie wzrasta. W roku 2015 pracowało w nim prawie 163 tys. osób. W porównaniu do roku wcześniejszego oznacza to wzrost zatrudnienia o 3%, a od 2008 roku o 11%, co przełożyło się na dodatkowe miejsca pracy dla 16,5 tys. osób. Rok 2016 może dać zatrudnienie dla kolejnych 1,5–3 tys. osób, co oznaczać będzie wzrost zatrudnienia o kolejne 1–2%.

Raport można pobrać tutaj:

https://www.dimaq.pl/files/raport_01/IABPolska_Kapital_ludzki_w_SKM_20160610.pdf

Robert Lewandowski wart tyle co cała reprezentacja

Robert lewandowski. Obecność celebryty w reklamie

Robert Lewandowski. Obecność celebryty w reklamie