w

Udany początek roku dla Grupy K2

Grupa K2 Internet podała do publicznej wiadomości wyniki finansowe za 1 kwartał 2020 roku.

Poziom przychodów Grupy w wysokości 27 mln zł był zbliżony do zrealizowanego w 1 kwartale 2019 r. Grupa osiągnęła wynik na działalności operacyjnej EBIT w wysokości 1,5 mln zł oraz EBITDA na poziomie 3,2 mln zł. Poprawa wyniku operacyjnego i EBITDA wynika z niższej bazy kosztowej w stosunku do roku ubiegłego oraz zrównoważonego rozwoju większości jednostek biznesowych w pierwszym kwartale b.r., który był tylko częściowo dotknięty efektem pandemii COVID-19. 

K2 Precise odnotowała w pierwszym kwartale br. 17% dynamikę wzrostu przychodów operacyjnych. Nominalnie wzrost wyniósł 0,5 mln zł. Tym samym przychody operacyjne osiągnęły poziom 3,7 mln zł. Przyczyniło się to do poprawy rentowności segmentu, następstwem czego było osiągniecie wyniku EBIT w wysokości 1,1 mln zł. Zwiększanie wyniku EBIT w stosunku do roku ubiegłego wyniosło 0,7 mln.

Spółka kontynuowała w pierwszym kwartale br. współpracę ze wszystkimi kluczowymi Klientami takimi jak: Carrefour, Nutricia Specialized Nutrition (z grupy spółek DANONE), Glosel (TaniaKsiązka), Orbico Beauty, Pracuj.pl, PLAY czy Nutropharma. Rozpoczęła ponadto współpracę w obszarze mediówz Mann+Hummel FT Poland, europejskim potentatem w produkcji filtrów samochodowych.

FABRITY zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 5,2 mln zł, co pozwoliło na osiągniecie dynamiki w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2019 w wysokości 48%. Spółka osiągnęła wynik EBIT w wysokości 0,8 mln zł wobec wyniku bliskiego zeru przed rokiem. Marża EBIT wyniosła 15,4%, ulegając poprawie w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku.

Osiągnięte wyniki były konsekwencją systematycznej budowy bazy klientów, w szczególności poszerzenia jej o kilka nowych firm z branży produkcyjnej, samochodowej, FMCG oraz sektora administracji publicznej, z którymi spółka rozpoczęła współpracę w drugiej połowie 2019 roku. 

Dalszemu rozwinięciu uległa również współpraca z kilkoma klientami z branży przemysłowej,
z którymi FABRITY współpracuje w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Przychody segmentu OKTAWAVE przekroczyły w pierwszym kwartale poziom 4 mln zł i były wyższe o bliko 0,5 mln w stosunku do osięgniętych przed rokiem. Segment OKTAWAVE odnotował stratę operacyjną przed ujęciem kosztów programów opcyjnych w wysokości (-0,2) mln zł, co stanowiło nieznaczną poprawę w stosunku do roku poprzedniego. Wynik EBITDA wyniósł 0,8 mln i był na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

OKTAWAVE w roku 2020 zainicjowała badanie rynku, skupiając się na kompetencjach potrzebnych do wdrożenia chmury w biznesie. Zostało ono zrealizowane w partnerstwie z IDG Poland i 7bulls. Rezultaty wskazują na istotny brak w/w kompetencji, co spowalnia transformację cyfrową w Polsce. Wyniki pierwszej części raportu były komentowane przez media – pojawiło się ponad 450 publikacji. 

Segment Agencyjny osiągnął przychody w wysokości 7,1 mln zł, co było poziomem o (- 0,3) mln zł niższym wobec roku poprzedniego. Przychody operacyjne, pomniejszone o koszty bezpośrednie zakupu usług mediowych, marketingowych i licencji spadły r/r o blisko  (-1.3) mln zł, jednocześnie były wyższe od najsłabszego pod tym względem 4 kwartału 2019 r. Skuteczne dostosowanie poziomu kosztów w tym okresie skutkowało wynikiem EBIT zbliżonym do zera.

Agencja przedłużyła współpracę z firmą Samsung na 2020 rok. Wraz z K2 Precise wygrała przetarg na obsługę kreatywną klienta Carrefour oraz zrealizowała pierwszą kampanię dla tej marki – „Wiedz dla zdrowia”, promującą zdrowe produkty. 

Spółka w błyskawicznym tempie przygotowała również dla klientów nowe propozycje kreatywne. Tuż przed świętami wystartowała nowa wielkanocna kampania dla UPC #dzialamyztroska. W odpowiedzi na radykalną zmianę warunków życia codziennego w związku z epidemią COVID-19, Agencja przygotowała również kampanię „Dbaj o siebie, dbaj o innych” dla klienta Carrefour.

K2BOTS.AI, działające w ramach spółki Agencja K2, stworzyło dla firmy Echo Investment chatbota „Aurelia” zdolnego do swobodnej konwersacji na temat inwestycji mieszkaniowych w ofercie dewelopera. Aurelia ma dostęp do pełnej bazy danych o mieszkaniach w ofercie Echo Investment. Na podstawie kryteriów podanych przez rozmówców, jest w stanie w ciągu kilku sekund wyszukać lokal spełniający ich oczekiwania. 

Chatbot wykorzystuje rozwijaną przez Google technologię sztucznej inteligencji Dialogflow. 

Inne wdrożenie K2BOTS.AI – chatbot drugiej generacji w IKEA, od czasu wybuchu epidemii zwiększył kilkunastokrotnie liczbę obsługiwanych rozmów, zastąpił formularz email na stronie
i jest promowany jako główny kanał kontaktu.  

 

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Cape morris

  Daria Fedorowicz – z oS3 do Cape Morris 

  Podnoszenie kwalifikacji

  6 porad, jak poprawić swoje kwalifikacje w czasie kryzysu