w

K2 Internet z wynikami na zeszłorocznym poziomie

K2 internet z wynikami na zeszłorocznym poziomie

Grupa K2 Internet zamknęła pierwsze półrocze na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego z przychodami w wysokości 40,7 mln zł. Na wynikach Grupy zaważyły przede wszystkim ograniczenie aktywności reklamowej spółek Skarbu Państwa oraz wydłużające się postępowania przetargowe.

Spowolnienie sprzedaży w pierwszym półroczu było odczuwalne we wszystkich segmentach działalności K2 Internet. Jednocześnie Spółka obserwuje już poprawę w bieżącym półroczu, na co największy wpływ mają pozyskane nowe projekty. Sporo planowanych kampanii marketingowych zostało również przesuniętych na drugą połowę roku. W związku z tym, Zarząd spodziewa się poprawy wyników w drugim półroczu i w efekcie zakończenia 2016 r. na poziomie porównywalnym do ubiegłego roku.

Szczególnie pozytywny wpływ na perspektywy Spółki ma skuteczne pozyskiwanie nowych klientów we wszystkich obszarach działalności. Agencja K2 w drugim kwartale wygrała kilka znaczących przetargów dla rozpoznawalnych marek, takich jak Żubrówka Bison Grass czy Disney Channel. Z kolei funkcjonujący w ramach Agencji K2 Disruptive Lab (który łączy korporacje ze światem start-upów) realizuje projekty o zasięgu globalnym np. dla Shell i Discovery Network. Ponadto współpracuje z tak mocnymi markami jak NEUCA, IKEA, Skanska i PKO Bank Polski.

W segmencie mediowym kontynuowano współpracę ze wszystkimi kluczowymi klientami, przy jednoczesnym rozwoju oferty w ramach Newnited. Współpraca z Codemedia w zakresie wspólnego realizowania kampanii zaowocowała w pierwszym półroczu realizacjami o wartości kilku milionów zł.

Minione półrocze w segmencie rozwiązań IT, w spółce Fabrity upłynęło pod znakiem wzmocnienia zespołów sprzedażowych i pozyskiwania nowych znaczących klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Fabrity uruchomiło centrum kompetencyjne, które dostarcza specjalistyczne usługi dla klientów z Europy Zachodniej i USA oraz rozpoczęło realizację projektów dla pierwszych firm z Wielkiej Brytanii.

Działalność w segmencie infrastrukturalnym reprezentowanym przez spółkę Oktawave, w minionym półroczu koncentrowała się na uruchomieniu nowej infrastruktury i rozbudowie dotychczasowej. Wprowadzone zmiany były odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy mogą teraz korzystać ze znacznie większych zasobów w technologii cloud.

Od kilku miesięcy w K2 Internet trwa przegląd możliwości rozwoju strategicznego i zakończenie tego procesu planowane jest na trzeci kwartał.
– Efektem przeglądu będzie nowa strategia, nad którą pracujemy i będziemy chcieli ją pod koniec roku zaprezentować rynkowi. Kilkumiesięczny proces umożliwił nam bardzo dokładne zbadanie trendów i możliwości oraz ustalenie pożądanych kierunków wzrostu dla Grupy. Nasze wnioski obejmą zarówno zmianę struktury wewnętrznej, jak i rozwój nowych produktów i usług z wyższą marżowością – mówi Tomasz Tomczyk, Prezes Zarządu K2 Internet.

mat. pras.

Sztuka reklamowego kompromisu a ustawa krajobrazowa

Sztuka reklamowego kompromisu a ustawa krajobrazowa

Nowe standardy i dobre praktyki dla rynku reklamy online w dobie adblocka

Nowe standardy i dobre praktyki dla rynku reklamy online w dobie adblocka