Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Korzystanie z internetu w Polsce – badania CBOS

Z internetu przynajmniej raz w tygodniu korzysta w Polsce dwie trzecie dorosłych (67%) – minimalnie więcej niż w roku ubiegłym – takie informacje przedstawia najnowsze badanie internautów przeprowadzone przez CBOS.

Wprawdzie wzrost liczby użytkowników, który obserwujemy w ostatnich latach, nie jest już – ze zrozumiałych względów – tak spektakularny jak w ubiegłej dekadzie, jednak warto zauważyć, że w stosunku do roku 2011 odsetek osób będących online zwiększył o 11 punktów procentowych.


Obecność online w największym stopniu determinuje wiek. Korzystanie z internetu jest powszechne wśród najmłodszych badanych i niemal powszechne wśród osób w wieku 25–34 lata.

RYS. 2. Odsetki korzystających z internetu wśród osób w danym wieku

Korzystaniu z internetu sprzyja aktywność zawodowa, choć trzeba też mieć na uwadze, że częstsza obecność w sieci osób pracujących niż niepracujących może również wynikać z różnicy wieku. Praca przy komputerze z reguły łączy się z korzystaniem z internetu.

Do użytkowników sieci najrzadziej spośród wszystkich grup zawodowych zaliczają się robotnicy niewykwalifikowani i rolnicy.

RYS. 4. Odsetki korzystających z internetu w grupach zawodowych

Użytkowników internetu jest wyraźnie więcej w miastach liczących co najmniej 20 tys. mieszkańców niż na wsi i w mniejszych miejscowościach.

RYS. 6. Odsetki osób korzystających z internetu według wielkości miejsca zamieszkania
w
Przeciętny czas spędzany online w ciągu tygodnia to – podobnie jak w ostatnich latach – 12 godzin.

RYS. 7. Ile mniej więcej godzin tygodniowo zazwyczaj spędza Pan(i) w internecie?

Niemal wszyscy użytkownicy internetu (98%) korzystają z niego w domu. Połowa (49%) łączy się z siecią również w szkole lub pracy,

Ogromna większość korzystających z internetu (87%, czyli 58% ogółu badanych) łączy się z siecią bezprzewodowo – poprzez takie urządzenia, jak smartfon, tablet czy laptop. W ostatnich latach odsetek ten dynamicznie się zwiększał: siedem lat temu mobilni użytkownicy stanowili mniej niż połowę internautów, w 2012 roku – niemal dwie trzecie, a trzy lata temu – już ponad trzy czwarte.

urządzenia przenośne
RYS. 10. Czy łączy się Pan(i) z internetem bezprzewodowo, np. używając urządzeń przenośnych, takich jak telefon komórkowy, laptop, netbook, tablet?

Źródło danych: www.cbos.pl

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

One Ping

  1. Pingback:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *