Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Wynagrodzenia w branży IT

Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w technologiach informatycznych w Warszawie wyniosła 7 081 PLN brutto – wynika z raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Wynagrodzenia 54,2% o zatrudnionych wzrosły w porównaniu do roku 2016. Dla 36,1% pozostały na takim samym poziomie. Z badania wynika również, że pracownicy IT są zadowoleni ze swoich zarobków (80,8%).

Połowa pracowników szeregowych z branży IT w Warszawie zarabia w przedziale między 2 968 a 4 856 PLN brutto. Wynagrodzenia specjalistów wahają się od 4 740 do 8 947 PLN brutto, a kierowników między 7 600 a 14 600 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń dyrektorów wyniosła 19 948 PLN brutto.

Wykres 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite na różnych szczeblach zarządzania w branży IT w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)


Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku, Sedlak & Sedlak

W dużej firmie (250 – 999 osób) z branży IT zlokalizowanej w stolicy, mediana zarobków wyniosła 7 500 PLN brutto.

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite w branży IT w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)
25% zarabiało poniżej mediana 25% zarabiało powyżej wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej osób)


Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku

Wynagrodzenia w warszawskich firmach o przewadze kapitału zagranicznego są wyższe od organizacji, w których kapitał w większości jest pochodzenia polskiego.

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite w branży IT w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)
25% zarabiało poniżej mediana 25% zarabiało powyżej przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)


Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku

Jednym z najwyżej opłacanych stanowisk jest architekt-projektant systemów IT. Mediana ich zarobków wyniosła 12 822 PLN brutto.
Wykres 2. Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach z branży IT w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku, Sedlak & Sedlak

W raporcie „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku” zaprezentowano stawki wynagrodzeń na 101 stanowiskach. Uwzględniono w nim również kryteria takie jak wykształcenie, staż pracy, pochodzenie kapitału firmy, jej typ czy wielkość.

Wysokość zarobków osób zatrudnionych w IT w dużej mierze jest związana ze stażem pracy. Mediana wynagrodzeń osób zaczynających pracę w tym obszarze wyniosła 4 100 PLN brutto.

Wykres 3. Mediany wynagrodzeń całkowitych osób o różnym stażu pracy w branży IT w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)


Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku

Najwięcej w branży IT w Warszawie zarabiały osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie. Mediana ich zarobków wyniosła 8 372 PLN brutto.

Tabela 3. Wynagrodzenia całkowite osób o różnym wykształceniu w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)


Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku

O raporcie
Raport powstał w oparciu o Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Uwzględniono w nim dane o płacach 19 986 osób pracujących w Warszawie.
Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak: pochodzenie kapitału, wielkość zatrudnienia, branże, typ firmy, płeć, wiek, wykształcenie, posiadane kwalifikacje dodatkowe i znajomości języków obcych. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe.

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Uwzględniono w nim dane o płacach 1 829 osób pracujących w branży IT w Warszawie.

 

One Comment

Leave a Reply

Dodaj komentarz