w ,

„Ekologia tekstyliów” – wspólny projekt łódzkich studentów i firmy IKEA

„ekologia tekstyliów” – wspólny projekt łódzkich studentów i firmy ikea

W ramach projektu „Ekologia tekstyliów”, IKEA wraz z Politechniką Łódzką szukała odpowiedzi na pytanie, jakie elementy zrównoważonego rozwoju są ważne dla klientów w procesie wyboru tekstyliów – do sypialni czy salonu. Grupa studentów w okresie od marca do maja 2014 roku, pod opieką kadry naukowej i pracowników firmy, przeprowadziła szereg badań laboratoryjnych na wybranych pościelach i zasłonach z asortymentu IKEA oraz miała możliwość współuczestniczenia w badaniu marketingowym wykonanym przez firmę badawczą wiosną i latem 2014 roku.

Celem projektu było poznanie preferencji, opinii i poziomu wiedzy konsumentów, która pozwoli skutecznie prowadzić w przyszłości edukację na temat zrównoważonego rozwoju. Projekt miał także na celu zaangażowanie studentów w realizację ciekawego przedsięwzięcia oraz uzupełnienie ich wiedzy teoretycznej z zakresu badań marketingowych oraz zrównoważonego rozwoju o cenną praktykę.

Współpraca buduje najlepsze relacje

W projekt zaangażowana została 11-osobowa grupa badawcza, składająca się ze studentów Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, którzy już są w trakcie realizacji specjalności „Innowacyjne wyroby tekstylne” lub wiążą z nią swoją przyszłość.

Projekt „Ekologia tekstyliów” był także skierowany do klientów IKEA, których potrzeby są najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie oferty sklepu. W badaniach marketingowych udział wzięło przeszło 300 klientek IKEA w wieku 20-50 lat. Badania zostały przeprowadzone przez firmę badawczą Social Connections w trzech największych polskich miastach: Warszawie, Krakowie i Łodzi. Uczestniczki badania pytane były o istotne dla nich cechy produktu, ale także ocenę i znaczenie stosowania się producentów do zasad zrównoważonego rozwoju.

Wybieramy naturalne tekstylia

Połączenie wyników testów prowadzonych przez studentów, oceniających takie właściwości jak: przepuszczalność powietrza, chłonność wody oraz delikatność tkanin, z opiniami i motywacjami klientów podczas zakupów w sklepie, pozwoliło uzyskać ciekawe wyniki.

Przede wszystkim jako naturalne i ekologiczne respondentki wskazywały najczęściej takie włókna jak len i bawełna. Pokrywa się to z wynikami badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez studentów. Ponadto z badań wynika, że respondentki na co dzień w swoich domach podejmują działania proekologiczne, które obejmują głównie wszystkie czynności związane z oszczędzaniem, czy to energii czy wody. Wiele z badanych kupuje też produkty ekologiczne, segreguje odpady, a także – co istotne z punktu widzenia projektu – wybiera tekstylia wytworzone z naturalnych surowców. To bardzo ważna informacja dla firmy IKEA, która dba o to, aby jej produkty powstawały z takich właśnie surowców. Bawełna, uprawiania w sposób ekologiczny, to drugi po drewnie najważniejszy surowiec produkcyjny Grupy, która współpracuje z takimi międzynarodowymi organizacjami jak: Better Cotton Initiative (BCI) oraz WWF. Dzięki tej współpracy, w 2013 roku, odsetek bawełny pozyskanej dla IKEA ze zrównoważonych źródeł zwiększył się z 34% do 72% (wzrost o 112%). Celem IKEA jest używanie tylko i wyłącznie bawełny z bardziej zrównoważonych źródeł (w tym certyfikowanych przez BCI) do końca 2015 roku.

Dla kogo projekt ma największe znaczenie?

Projekt potwierdza słuszność podejmowanych przez IKEA działań proekologicznych (naturalne, ekologiczne surowce, współpraca z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju), gdyż jak wynika z badań mają one istotne znaczenie dla klientów – w sklepie IKEA w dużej mierze szukają oni właśnie takich produktów.

Badanie pozwoliło także określić, jakie właściwości tkanin powinniśmy brać pod uwagę przy ich zakupie. Czytanie etykiet jest istotne, ale musimy też wiedzieć na co zwracać największą uwagę – nie tylko na skład, ale też rodzaj splotu, który decyduje o przepuszczalności powietrza, a to z kolei pozwala skórze oddychać i zapewnia nam wyższy komfort użytkowania.

Projekt jest także doskonałym przykładem współpracy nauki z biznesem. Dzięki niemu studenci Politechniki Łódzkiej mieli możliwość udziału w ciekawym przedsięwzięciu. IKEA dała im interesujący temat badawczy i możliwość zdobycia cennego doświadczenia – także podczas praktyk studenckich w centrali firmy.

„Ekologia tekstyliów” w liczbach:

  • 308 klientek IKEA biorących udział w badaniu,
  • 11 studentów zaangażowanych w projekt,
  • 3 największe polskie miasta,
  • 4 główne tkaniny z asortymentu IKEA,
  • 65% klientek IKEA wybiera naturalne tekstylia,
  • 92% segreguje odpady,
  • 73% dostrzega oszczędność wynikającą z korzystania ze zmywarki,
  • 2/3 życia – tyle spędzamy w sypialni, dlatego warto mieć w niej tkaniny, zapewniające najwyższy komfort użytkowania.

Ekologia_tekstyliow_ikea_i_politechnika_lodzka_2

Ekologia_tekstyliow_ikea_i_politechnika_lodzka_3

Ekologia_tekstyliow_ikea_i_politechnika_lodzka_5

Źródło: mat. pras.

Marihuana napędza rynek pracy

Marihuana napędza rynek pracy

Trend na sprzęt: publicis dla orange

Trend na sprzęt: Publicis dla Orange