Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Skarga na pończochy

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga, której przedmiotem  była reklama zewnętrzna typu billboard pończoch marki Adrian.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż chciałam wyrazić moje ubolewanie w związku z reklamami firmy Adrian, których plakaty zawisły w moim mieście – Krakowie, w ramach ogólnopolskiej kampanii reklamowej. Wizerunek kobiety na tym plakacie przypomina rozkładówkę z czasopisma pornograficznego, co moim zdaniem nie powinno mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Nie podoba mi się to, że dzieci (w tym moja 2-letnia córka) spotykają się z takim właśnie wizerunkiem kobiety, sprowadzonej wyłącznie do obiektu seksualnego. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej skargi i próbę wycofania takich reklam.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”. Zarzucił także niezgodność reklamy z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

czytaj:   Wisielec w reklamie FRUGO

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności treści naruszających godność kobiet. Uznano, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie promuje również negatywnych wzorców mających wpływ na fizyczny, psychiczny lub moralny dalszy rozwój dzieci i młodzieży.

czytaj:   Top 10 kreatywnych reklam szkół językowych

Źródło: rada reklamy.org