Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Mediacom Business Science Warszawa w globalnym projekcie Facebooka

MediaCom Business Science, jednostka analityczna MediaCom Warszawa, została włączona w edukacyjny projekt Facebooka, którego celem jest rozwijanie i popularyzowanie modelowania Marketing Mix (Marketing Mix Modeling) i poprzez to rozwój branży pomiarowej.

 

W ramach projektu centrala Facebooka w wyniku przetargu, zatrudniła kilku spośród swoich globalnych partnerów, w tym MediaCom Business Science Warszawa (http://bit.ly/fb_mbsw), który przygotowuje white papers – specjalistyczne publikacje na tematy kluczowe dla rozwoju globalnego rynku Marketing Mix Modeling (MMM).

MediaCom Business Science Warszawa odpowiada za przygotowanie publikacji na temat dwóch problemów metodologicznych związanych z uwzględnianiem platform społecznościowych Facebooka w MMM. Facebook powierzył opracowanie publikacji naszemu zespołowi w związku z tym, że jako niezależny globalny partner Facebooka w obszarze MMM mamy reputację bardzo zaawansowanego ośrodka, m.in. dzięki korzystaniu z rozwijanego od lat autorskiego narzędzia Economiser – wyjaśnia Bartosz Kowalski, Research Associate Director, odpowiadający za modelowanie ekonometryczne i Data Science w MediaCom Business Science.

Modelowanie marketing miksu to analiza historycznych powiązań pomiędzy działaniami marketingowymi marki i jej sprzedażą. MMM bazuje na zaawansowanych metodach statystycznych. Stosowane w nim modele ekonometryczne pozwalają na pomiar i maksymalizację wpływu elementów marketing miksu na sprzedaż. Dzięki modelom ekonometrycznym można dowiedzieć się, gdzie ograniczyć inwestycje w marketing, bez znaczącego obniżania zysków, a gdzie przez niewielkie zwiększenie inwestycji można uzyskać istotne wzrosty, czyli – jak najlepiej podzielić budżet reklamowy pomiędzy poszczególne kanały komunikacji, by w ramach tego samego budżetu przeznaczonego na marketing, marka generowała wyższą sprzedaż. 

Celem publikacji przygotowanych przez MediaCom Business Science Warszawa jest szerzenie najlepszych praktyk, edukowanie i rozwijanie całego rynku dostawców MMM, tak by ich usługi jak najlepiej odpowiadały na zmieniające się oczekiwania i potrzeby marketerów.

Opracowania przygotowane przez MediaCom Business Science Warszawa dotyczą problemów takich jak skrócenie czasu modelowania oraz optymalne zwiększanie tzw. granularności wyników dotyczących Facebooka.

Jedna z publikacji  to case study pokazujące na konkretnym przypadku (współpracy z jednym z klientów z regionu EMEA) korzyści płynące ze skrócenia okresu modelowanego z dwóch lat do 9 miesięcy.

Skrócenie okresu modelowania przynosi benefity bardzo ważne dla marketerów: wyniki MMM są bardziej aktualne i można je szybciej uwzględniać w działaniach komunikacyjnych. Z drugiej strony skracanie okresu modelowania może powodować spadek jakości modeli ekonometrycznych, bo zmniejsza się liczba punktów danych z jakich możemy korzystać, tak więc clue problemu jest tu znalezienie równowagi i optymalnego okresu, który według nas wynosi obecnie 9 miesięcymówi Karolina Drowanowska, Research Manager w MediaCom Business Science.

Druga z publikacji dotyczy tzw. granularności (szczegółowości) wyników dotyczących Facebooka. Na podstawie dziesiątek modeli oszacowanych w zespole MediaCom Business Science Warszawa w raporcie pokazano, jak optymalnie podnosić granularność danych dotyczących Facebooka w modelach i dostarczanych marketerowi insightach na temat tego medium, by miało to możliwie największy pozytywny wpływ na biznes marketera oraz własności statystyczne oszacowanych modeli ekonometrycznych.

Większa granularność oznacza większy poziom szczegółowości w analizie poszczególnych składowych, np. analizie działań reklamowych w podziale na platformy (Facebook, Instagram, Messenger etc.), według zastosowanych form reklamowych (np. wideo vs reklama statyczna), według celów kampanii (np. budowanie świadomości marki vs sprzedaż konkretnego produktu), według urządzenia z jakiego korzysta odbiorca itd. Problem do rozwiązania polega tu na tym, że wraz ze wzrostem granularności, czyli „rozbijaniem” analiz na coraz mniejsze „kawałki”, maleje precyzja oszacowania. Zatem znów chodzi tu o znalezienie odpowiedniej równowagi. W naszym raporcie przedstawiamy twarde wnioski dotyczące właśnie optymalnego zwiększania granularności wyników Facebooka – mówi Jaromir Szmitkowski, Research Manager w MediaCom Business Science.

Polski oddział MediaCom Business Science jest od 2 lat globalnym partnerem Facebooka, a Economiser™, czyli platforma badawcza do modelowania ekonometrycznego marketing mixu rozwijana przez MediaCom Business Science, jest jedną z rekomendowanych przez Facebooka metodologii pomiaru efektywności działań marketingowych. Polska jednostka Business Science była jednym z pierwszych zespołów analitycznych z Europy i pierwszym z regionu CEE, które przeszły pozytywnie walidację Facebooka w tym zakresie.

Economiser™ – rozwijane od lat przez MediaCom Business Science we współpracy z marketerami autorskie narzędzie do MMM – pozwala osiągać średni wzrost sprzedaży generowanej aktywnościami marketingowymi od 15% do nawet 30%.

MediaCom Business Science w Polsce, to licząca ok. 40 osób jednostka analityczna domu mediowego MediaCom Warszawa, a jednocześnie jedna z czterech głównych globalnych centrali analitycznych MediaCom. Obsługuje kluczowych klientów MediaCom Warszawa, ale również marketerów spoza portfolio tego domu mediowego, także na kilkunastu rynkach poza Polską.

Poza Polską jednostki MediaCom Business Science działają w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Business Science działa jako część MediaCom i w ramach GroupM będącej częścią holdingu WPP.

 

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

One Comment

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *