w

Raport Facebooka: Polskie firmy wykazują odporność na wyzwania pandemii

facebook
  • Polskie firmy radzą sobie w czasie pandemii lepiej niż większość firm na świecie.

  • Większość deklaruje jednak obniżoną sprzedaż, a ponad jedna trzecia obawia się utrzymującej się dekoniunktury.

  • Pandemia motywuje firmy do innowacji, w tym wykorzystania narzędzi cyfrowych – szczególnie w krajach o średnich przychodach.

Polskie przedsiębiorstwa znoszą pandemię lepiej niż większość firm na świecie. Taki wniosek płynie z raportu “State of Small Business” opublikowanego właśnie przez Facebooka we współpracy z Bankiem Światowym i OECD. W zrealizowanym w lutym badaniu, 84 proc. ankietowanych na Facebooku firm zadeklarowało, że nadal prowadzi działalność. Dla porównania, średnia globalna z tego okresu to 76 proc. Polskie firmy rzadziej decydowały się też na redukcję zatrudnienia. Zwolnienia związane z pandemią zgłosiło tylko 13 proc. polskich firm – na całym świecie zmuszonych do tego było aż 30 proc. przedsiębiorstw.

Polska wypadła także lepiej jeśli chodzi o wpływ pandemii na przedsiębiorczość kobiet. Na całym świecie to właśnie firmy prowadzone przez kobiety częściej zmuszone były do zamknięcia. Różnica pomiędzy odsetkiem zamkniętych firm prowadzonych przez kobiety i przez mężczyzn wynosi aż 6 p. proc. Choć ta dysproporcja była w ubiegłym roku wyraźna także wśród firm polskich, w najnowszej edycji badania nie została zaobserwowana. Tym niemniej, także w Polsce, firmy prowadzone przez kobiety częściej odnotowały spadek przychodów niż te należące do mężczyzn.

Nie oznacza to jednak, że polscy przedsiębiorcy przeszli pierwszy rok pandemii obronną ręką. 57 proc. działających polskich firm deklaruje mniejszą sprzedaż niż przed rokiem, a 36 proc. z nich spodziewa się zmniejszonego popytu w nadchodzących miesiącach. 13 proc. polskich firm obawia się też problemów z płynnością finansową – choć jest to mniejszy odsetek niż średnia ogólnoświatowa (19 proc.)

Robert Bednarski, Regional Director CEE Facebooka podkreśla rolę innowacji i narzędzi cyfrowych w radzeniu sobie z ze skutkami pandemii: “Ponad 60 proc. firm na świecie zadeklarowało, że wprowadziło zmiany w sposobie prowadzenia swojej działalności. Bardziej powszechne zastosowanie narzędzi cyfrowych jest jedną z najważniejszych zmian. Już 55 proc. firm na świecie wykorzystuje je do komunikacji z klientami.

Co ciekawe, zmiany częściej wprowadzały firmy z krajów o średnich przychodach (68 proc.), niż tych wysoko rozwiniętych (55 proc.). Dane z badania State of Small Business konsekwentnie pokazują też, że firmy wykorzystujące do sprzedaży narzędzia cyfrowe lepiej radzą sobie w czasie pandemii.”

Raport “State of Small Business” ukazuje też wyczerpanie firm na świecie po roku funkcjonowania w sytuacji pandemicznego kryzysu. Zaledwie 54 proc. badanych przedsiębiorstw jest przekonane o tym, że dadzą radę przetrwać kolejne sześć miesięcy w obecnych warunkach. Ponad połowa firm uważa też, że w ciągu najbliższego półrocza nie będzie w stanie ponownie zatrudnić pracowników. Dane z raportu jasno ukazują też niewspółmierne uderzenie pandemii w hotele i restauracje. Co czwarta firma na świecie z tego sektora została zamknięta, a 43 proc. spośród tych wciąż działających była zmuszona do redukcji zatrudnienia przynajmniej o połowę.

Badanie State of Small Business zostało realizowane w tym 2021 roku, w 27 krajach, na grupie 35 tysięcy osób kierujących małymi i średnimi firmami. Jest kontynuacją badania realizowanego pomiędzy majem a październikiem 2020 roku i ma na celu zrozumienie wyzwań i potrzeb przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

retargetowanie wcześniejszych nabywców w reklamie facebook

Retargetowanie wcześniejszych nabywców w reklamie Facebook

zastosowanie marketingu 7p

Marketing 7P, czyli jak skupiając się na kilku elementach zwiększać zyski i rozwijać biznes