Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Reklama wzbudza zaufanie i zwiększa swoje wpływy

Zaufanie do reklam utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie i wciąż rośnie, podobnie jak ich wpływ na decyzje zakupowe – takie wnioski płyną z raportu firmy badawczej Nielsen, która zbadała zaufanie do przekazów reklamowych w skali światowej. Tegoroczne wyniki zestawione z tymi z 2007 roku pokazały, że w praktycznie wszystkich aspektach badania pozycja reklamy się umacnia.

Odbiorcy darzą reklamę coraz większym zaufaniem, które zazwyczaj nie spada poniżej 50%. Za najbardziej wiarygodne uważamy jednak rekomendacje znajomych, które zdobyły 84% wskazań, ale zaraz za nimi, z wynikiem 69% znalazły się strony internetowe firm. Kolejną pozycje zajęły anonimowe opinie internautów oraz artykuły i podobne treści zamieszczane na łamach prasy, co udowadnia, że inwestycja w content daje wymierne korzyści.

Raport pokazał także, jak zaufanie do poszczególnych typów reklam przekłada się na ich wpływ na zachowania konsumenckie. Gusta rozłożyły się bardzo podobnie jak w przypadku wiarygodności – do zakupu skłaniają nas przede wszystkim opinie od znajomych i nieznajomych (odpowiednio 84 i 70% wskazań), a między 60 a 70% respondentów przyznało, że do działania zmobilizowały ich reklamy w telewizji, prasie oraz w newsletterach. Stosunkowo najmniejszą skuteczność w tej dziedzinie notuje reklama internetowa – tu wyniki zwykle nie przekraczały 50%. Ten aspekt badania pokazał także, że w wielu przypadkach skłonność do podjęcia działania pod wpływem reklamy jest nawet większa niż jej deklarowana wiarygodność.

Co jest najbardziej wiarygodne?

Kolejnym aspektem badania była analiza wiarygodności reklam na poziomie międzynarodowym. Okazało się, że przekazy promocyjne cieszą się największym zaufaniem wśród mieszkańców Ameryki Południowej oraz rejonów Azji i Pacyfiku, natomiast zdecydowanie najbardziej sceptycznymi odbiorcami są Europejczycy, którzy w większości przypadków deklarowali zaufanie i chęć do podjęcia działania na bazie reklamy na poziomie 40%.

Analiza wiarygodności reklam na poziomie międzynarodowym

Respondentów zapytano również, które reklamy w ich mniemaniu mają na nich największy wpływ. Pierwsze miejsce zajęły formy humorystyczne (47%), następnie te pokazujące sytuacje z życia wzięte (46%), a pierwszą trójkę zamykają przekazy zorientowane na rodzinę, zdrowie i wartości (po 38%). Zaskoczeniem może być fakt, że reklamy z udziałem dzieci (20%), zwierząt (18%) i celebrytów (12%) znalazły się na dalekich pozycjach.

Formy reklam

Badanie zostało przeprowadzone między lutym a marcem 2013 roku na próbie 29 000 respondentów z 58 krajów.