w

Golden Drum Competition is open for entries

Golden drum

The Golden Drum Competition is officially open for submissions. Up until 21 August 2023, advertisers, agencies, media agencies and other marketing communications experts can submit their best work into international competition of creativity. The awards will be granted at the Golden Drum Awards Show held on 10 October 2023 in Portorož, Slovenia.

Golden drum logo

Golden Drum Competition 2023

Golden Drum opens call for entries until 21 August 2023 and admits all works that have been aired, published, or implemented for the first time between 16 August 2022 and 21 August 2023.

The festival welcomes among entrants four new European markets – Denmark, Norway, Sweden and Switzerland, and presents a brand-new competition pillar Creative Media Excellence Drum section. With it, the festival also introduces a new award for the best Media Agency of the Year. Newly added to the competition is also a Game Changer group intended for campaigns that challenge the traditional ways of advertising. This is the only group in the main competition that is open to entrants worldwide.

Agencies, advertisers, clients, design/production houses, media companies, and other creatives from 42 countries are invited to enter their works in six diverse sections: One-Channel Drum, Omni-Channel Drum, Craft Drum, Creative Media Excellence Drum, Creative Business Excellence Drum and a special All Juries Section.

Golden Drum festival is included in the WARC Creative Rankings

Read more about Golden Drum Competition here: https://goldendrum.com/competition/groups-and-categories 

Young Drummers Competition

Young creatives under 30 years old from all around the world have again the opportunity to put their skills to the test by participating in the Young Drummers Competition done each year in collaboration with the Slovenian Tourist Board.

This year’s brief titled A date with a masterpiece” is searching for the best poster idea. The winner will receive a 1.000 EUR monetary prize and a free pass to attend the Golden Drum Festival. 

Leading the 5-member Young Drummers Jury is Mykola Kovalenko, Founder and Design Director, Mykola Kovalenko Studio, Ukraine/Slovakia.

More information about Young Drummers is available here: https://goldendrum.com/young-drummers 

Extending Partnership with Little Black Book and AdForum 

Golden Drum has extended its partnership with Little Black Book – all Grand Prix at the festival will be directly, and free of charge, entered into the competition of The Immortal Awards

The company with the winning entry will receive a complimentary membership to Little Black Book. 

Golden Drum is once again included also in AdForum Business Creative Report, a unique ranking of the world’s most-awarded campaigns by industry sector.

Golden Drum Competition Juries

Golden Drum competition will be judged by 66 jury members from the region and beyond, 50% of the juries are comprised of female professionals. 

We proudly present the presidents leading the Golden Drum juries: 

 • Pancho Cassis, Partner and Global Chief Creative Officer, DAVID, USA/Spain – One-Channel Jury
 • Aaron Starkman, Global Chief Creative Officer, Rethink, Canada – Omni-Channel Jury
 • Ashwini Deshpande, Co-Founder Director, Elephant Design, India – Craft Drum Jury
 • Barbara Evans, Managing Partner, Mediaplus Group, Germany – Creative Media Excellence Jury, and 
 • Daniela Iebba, Director of Communications, Global Heineken® Brand – Creative Business Excellence Drum. 

This year’s juries also include a selection of professionals from Poland. They are:

Golden drum

Golden Drum juries: https://goldendrum.com/competition/juries  


POL

Do 21 sierpnia 2023 roku reklamodawcy, agencje, domy mediowe i inni specjaliści od komunikacji marketingowej mogą zgłaszać swoje najlepsze projekty do rywalizacji w międzynarodowym festiwalu kreatywności. Nagrody zostaną przyznane podczas gali Golden Drum Awards Show, która odbędzie się 10. października 2023 roku w Portorož w Słowenii.

Konkurs Golden Drum 2023 r.

Kapituła Golden Drum będzie przyjmowała zgłoszenia do 21. sierpnia 2023 roku i dopuszcza wszystkie prace, które zostały wyemitowane, opublikowane lub zrealizowane po raz pierwszy między 16. sierpnia 2022 a 21. sierpnia 2023 roku.

W tej edycji festiwalu wezmą udział cztery nowe rynki europejskie – DaniaNorwegia, Szwecja Szwajcaria oraz zostanie zaprezentowana zupełnie nowa sekcja konkursowa – Creative Media Excellence Drum.

Wprowadzona zostanie również nowa nagroda dla najlepszej Agencji Medialnej Roku. Nowością w konkursie jest również grupa Game Changer przeznaczona dla kampanii, które rzucają wyzwanie tradycyjnym sposobom reklamy. Jest to jedyna grupa w konkursie głównym, która jest otwarta dla uczestników z całego świata.

Agencje, reklamodawcy, klienci, domy projektowe/produkcyjne, firmy medialne i inne kreatywne podmioty oraz osoby z 42 krajów są zaproszone do zgłaszania swoich prac w sześciu zróżnicowanych sekcjach: One-Channel Drum, Omni-Channel Drum, Craft Drum, Creative Media Excellence Drum, Creative Business Excellence Drum oraz specjalnej sekcji All Juries.

Festiwal Golden Drum znalazł się w prestiżowym zestawieniu WARC Creative Rankings.

Więcej o konkursie Golden Drum można przeczytać tutaj: https://goldendrum.com/competition/groups-and-categories  

Konkurs Young Drummers

Młodzi twórcy z całego świata wieku poniżej 30 lat mają ponownie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności poprzez udział w Konkursie Young Drummers organizowanym co roku we współpracy ze Słoweńską Izbą Turystyki.

W tegorocznym briefie zatytułowanym Randka z arcydziełem” poszukiwany jest najlepszy pomysł na plakat. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 EUR oraz darmową przepustkę na festiwal Golden Drum.

Przewodniczącym 5-osobowego jury Young Drummers jest Mykola Kovalenko, założyciel i dyrektor ds. designu Mykola Kovalenko Studio w Ukrainie i Słowacji.

Więcej informacji o Young Drummers można znaleźć tutaj: https://goldendrum.com/young-drummers.

Rozszerzenie partnerstwa z Little Black Book i AdForum

Golden Drum rozszerzył swoje partnerstwo z Little Black Book – wszystkie Grand Prix na festiwalu zostaną bezpośrednio i bezpłatnie zgłoszone do konkursu The Immortal Awards. Firma, która zwycięży w konkursie, otrzyma bezpłatne członkostwo w Little Black Book.

Golden Drum po raz kolejny znalazł się również w AdForum Business Creative Report, unikalnym rankingu najczęściej nagradzanych kampanii na świecie w podziale na branże.

Jury konkursu Golden Drum

Konkurs Golden Drum oceni 66 jurorów z regionu i spoza niego, 50% jurorów to kobiety, wybitne ekspertki marketingu.

Z dumą przedstawiamy przewodniczących prowadzących jury Golden Drum:

 • Pancho Cassis, Partner i Global Chief Creative Officer, DAVID, USA/Hiszpania – One-Channel Jury,
 • Aaron StarkmanGlobal Chief Creative Officer, Rethink, Kanada – Omni-Channel Jury,
 • Ashwini Deshpande, Co-Founder Director, Elephant Design, Indie – Craft Drum Jury,
 • Barbara Evans, Managing Partner, Mediaplus Group, Niemcy – Jury Creative Media Excellence, oraz
 • Daniela Iebba, Director of Communications, Global Heineken® Brand, Holandia – Creative Business Excellence Drum

Wśród polskich jurorów tegorocznej edycji Golden Drum znaleźli się:

 • Dagmara Witek-Kuśmider, Chief Creative Director, Publicis Worldwide – Creative Media Exellence Jury
 • Małgorzata DrozdowskaCreative Partner, FCB&theMilkman – Omni-Channel Jury
 • Kuba Przeszłowski, Deputy Creative Director, DDB Warsaw – One-Channel Jury
 • Piotr Osiński, Regional Creative Director, VMLY&R – Craft Jury
 • Michał Sęk, Executive Creative Director i Partner, 180heartbeats + Jung von Matt – Craft Jury

Z pełnym składem Jury Golden Drum można zapoznać się tutaj: https://goldendrum.com/competition/juries

Jeden komentarz

  Branza seo wg stanowisk kobiety

  8 na 10 kobiet w Europie uważa, że płeć wpływa na zarobki i karierę w branży SEO – raport WhitePress

  Zalety marketplace

  Zalety marketplace? Oszczędność czasu i konkurencyjne ceny produktów [Raport Santander]