w

Praca w marketingu ciekawa, ale nieraz sprzeczna z przekonaniami [raport]

Praca w marketingu

Marketingowcy często lubią swoją pracę i uważają ją za ciekawą, ale częściej niż przedstawiciele innych profesji narzekają, że praca kłóci się z ich sumieniem i przekonaniami. Badanie Wavemaker sugeruje, że specjaliści z branży przeżywają kryzys wiary w marketing, najmocniej dotyka on przedstawicieli agencji kreatywnych.

Ciekawa, nobilitująca, z realnym przełożeniem na wyniki biznesowe firm – marketingowcy doceniają szereg aspektów swojej pracy w branży, pokazuje badanie Wavemaker zrealizowane wśród pracowników agencji oraz marketerów. Mniej optymistyczny obraz wyłania jednak się z oceny spójności tego co robią z własnymi przekonaniami czy poczucia, że ich praca ma pozytywny wpływ na innych ludzi. 

Niemal 30 proc. pracowników branży twierdzi, że często ich praca kłóci się z ich sumieniem lub przekonaniami (średnia dla innych branż wynosi 14 proc.). 

Niespełna co piąty pracownik marketingu ma z kolei poczucie, że jego praca ma pozytywny wpływ na życie innych ludzi (średnia dla innych branż – 43 proc.). 

Jeśli poczucie sensu, poczucie pozytywnego wpływu oraz zgodę z przekonaniami potraktować jako składowe wiary w to, co się robi, mamy podstawy, by mówić o kryzysie wiary w marketing wśród marketingowców – uważa Maciej Kawka, szef strategii w Wavemaker i autor omawianego badania. 

Praca w marketingu ciekawa, ale nieraz sprzeczna z przekonaniami [raport]

Jego zdaniem kryzys wiary w marketing powoduje szereg czynników, m.in. „buzzwordyzacja” branży, zalew niepotwierdzonych rzetelnymi danymi teorii marketingowych, spadająca renoma pracy w branży (potwierdzana m.in. w badaniach IPSOS i ScreenLovers), a także dyskutowany obecnie coraz szerzej wymiar etyczny naszej pracy.

Mówi się dziś wiele choćby o sposobie pozyskiwania i wykorzystania danych w marketingu, cyfrowemu poprawianiu zdjęć kobiet, straszeniu konsumentów w reklamach. To wszystko powoduje, że pracownicy branży, a w szczególności – jak pokazało badanie – zatrudnieni w agencjach kreatywnych, nabierają wątpliwości co do sensu swoich poczynań zawodowych – mówi Kawka – Na omawiane bolączki nie ma jednego lekarstwa. Ale wydaje się, że na samopoczucie branży pozytywnie wpłynęłoby większe skupienie na ocenie efektów działań, motywowanie do udzielenia konstruktywnej oceny pracy – np. w przetargach czy ograniczenie branżowej nowomowy – podpowiada. 

Wavemaker w swoim badaniu dotknął także m.in. kwestii wpływu pandemii na postrzeganie swojej pracy. W tym przypadku odczucia branży reklamowej nie odbiegają od średniej dla innych segmentów rynku. Widać jednak wyraźny rozdźwięk pomiędzy sytuacją kobiet i mężczyzn. 43 proc. spośród zatrudnionych w marketingu pań (względem 27 proc. mężczyzn) czuje się w związku z pandemią mocniej wypalona zawodowo. A tylko co dziesiąta (wobec 22 proc. mężczyzn) odczuwa obecnie większą satysfakcję z pracy niż przed wybuchem pandemii.

Badanie Wavemaker zrealizowano we wrześniu na próbie n=93 pracowników branży metodą wywiadów internetowych, uzupełniono je badaniem pracowników innych branż white collar (finanse, IT, doradztwo) 

Zobacz też: Ostecx Créative – dlaczego agencja kreatywna produkuje… napoje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Życie w w modelu subskrypcyjnym. Zamiast mieć, wolimy wypożyczać

Rafał lampasiak

MullenLowe stawia na strategię 360°