w

SAR wdraża wytyczne antygreenwashingowe

Greenwashing

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie przeciwdziałania pseudo-ekologicznemu marketingowi.

Treść uchwały przyjętej 1 czerwca br. przez Członków Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR jest efektem wytycznych opracowanych na szczeblu międzynarodowym przez takie organizacje, jak World Federation of Advertisers (WFA), International Chamber of Commerce (ICC), OECD oraz EACA – macierzystą organizację SAR. Zapisy uchwały są także odzwierciedleniem inicjatywy samoregulacyjnej „Green Project” podjętej przez Radę Reklamy, której SAR jest członkiem. 


Zobacz też: Greenwashing, czyli jak firmy pod pozorem proekologicznych działań próbują zwiększać zyski


W ramach zapisów Członkowie SAR przyjmują za konieczne przestrzeganie w pracy całej branży komunikacji marketingowej zakazu reklamy wprowadzającej w błąd w zakresie twierdzeń o ekologiczności oraz obowiązku rzetelnego informowania o korzyściach ekologicznych i wpływie na środowisko. 

W wyniku globalnej polityki klimatycznej firmy stoją dziś przed wyzwaniem realizacji celów związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej, podjętych podczas COP26 w Glasgow. Świadomość konsumentów w zakresie wybierania produktów i usług marek deklarujących dbałość o środowisko naturalne rośnie od kilku lat. Wszystko to rodzi pokusę nadmiernego korzystania przez firmy z chwytliwych haseł, takich jak: „eko”, „zielone”, „green”, „przyjazne dla natury”, itd. Jednocześnie statystyki pokazują, że czujność społeczeństwa na ekościemę także rośnie – już dzisiaj połowa skarg konsumenckich wpływających do Rady Reklamy dotyczy właśnie greenwashingu. Przyjęcie zapisów uchwały jest formalnym krokiem. Ważniejszą rolę musimy odegrać jako branża, wspólnie z marketerami, poprzez własne działania i leadership nad tym obszarem. – powiedział Paweł Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający SAR.

Podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków uchwała wymierzona w greenwashing upowszechnia tym samym i ujednolica stanowisko branży, która dotychczas realizowała postulat ograniczania greenwashingu w oparciu o indywidualne kodeksy i zasady opracowywane samodzielnie przez agencje. Spójne dla wszystkich zasady zapracują zarówno na rzecz rzetelnej komunikacji, jak również uczciwej konkurencji. podsumował Dariusz Andrian, prezes SAR.        

Dokument przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia definiuje zjawisko greenwashingu jako stosowanie w komunikatach reklamowych i na opakowaniach produktów przekazów/informacji  przez wszystkich, którzy mają na ten przekaz wpływ (reklamodawców, agencje oraz twórców), o przyjazności środowiskowej działalności i oferty reklamodawcy oraz eksponowaniem w tych komunikatach elementów estetycznych mających kojarzyć reklamodawcę i ofertę reklamodawcy z przyjaznością środowiskową w sytuacji, gdy przekazy te są: 

  • niezgodne ze stanem faktycznym, 
  • nieadekwatne do działalności reklamodawcy, 
  • nieistotne w kontekście całokształtu i skali działalności prowadzonej przez reklamodawcę, 
  • niemierzalne, tj. niemożliwe do zweryfikowania.

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto także uchwałę w sprawie przedłużenia kadencji Członków ciał statutowych Stowarzyszenia na czas zagrożenia pandemicznego. 

Na wniosek Rady Nadzorczej udzielono Zarządowi absolutorium za działalność SAR w 2021 roku.  Podjęto również uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej za rok obrotowy 2021 oraz zatwierdzono budżet na 2022 rok. 

Źródła przyjętej uchwały:

 

Rolki na instagramie

Nowe narzędzia w Rolkach na Instagramie i Facebooku

Przydatne praktyki seo

8 przydatnych praktyk SEO, które pozwolą poprawić widoczność w sieci