w

Wynagrodzenia w branży marketingowej

Wynagrodzenia w branży marketingowej

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki  nowego badania  wynagrodzeń  i stawek cennikowych w firmach sektora komunikacji marketingowej, organizowanego corocznie od 17 lat.

Analizę  wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, domów mediowych, agencji brand design oraz agencji eventowych, przeprowadziła  na zlecenie SAR firma  Willis Towers Watson Polska. W tegorocznej edycji badania wzięły udział 93 organizacje, które przekazały łącznie 4700 indywidualnych danych płacowych.

Prognozowane i zrealizowane przychody

Pomimo sporego optymizmu na początku 2016 roku, jedynie niewiele ponad połowa firm ostatecznie zwiększyła przychody. Odzwierciedla się to również w prognozach na rok obecny. Branża ostrożniej patrzy na swoje wyniki. 64% organizacji prognozuje wzrosty vs 83% rok wcześniej.

Zarobki w branży marketingowej

 

Wynagrodzenia w branży marketingowej

 

Analizując odpowiedzi z poszczególnych typów firm, należy zwrócić uwagę, iż wzrost przychodów na rok 2017 zadeklarowało 58% agencji reklamowych, 50% agencji eventowych oraz 40% agencji mediowych.

Zatrudnienie

Tempo wzrostu zatrudnienia (w różnych formach prawnych) jest bezpośrednio powiązane  ze wzrostem liczby projektów i klientów w agencjach reklamowych i mediowych. 60% badanych organizacji oczekuje, iż w roku 2017 zwiększy liczbę pracowników.

Wynagrodzenia w branży marketingowej

 

Analizując odpowiedzi z poszczególnych typów firm, należy zwrócić uwagę, iż wzrost przychodów na rok 2017 zadeklarowało 80% agencji mediowych, 75% agencji eventowych i 52% agencji reklamowych.


Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

W porównaniu z poziomami płac ustalonymi w badaniu w 2016 roku, w agencjach reklamowych   i mediowych zaobserwowano wzrost rynkowych wartości  przeciętnych wynagrodzeń.

Porównując opublikowane wyniki badania z lat 2016 i 2017 – dla płacy całkowitej (obejmującej płacę gwarantowaną plus premie/prowizje i honoraria zmienne) – wzrost ten osiągnął średnio poziom 4%. Częściowo na wysokość tego wskaźnika miała wpływ zmiana próby firm objętych badaniem. Uwzględniając tylko dane firm uczestniczących w obu badaniach, wzrost ten osiągnął średnio 3% dla płacy gwarantowanej i tylko 1% dla płacy całkowitej.

W odniesieniu do poszczególnych stanowisk były oczywiście obserwowane wzrosty płac wyższe od średniej, ale również spadki poniżej danych z ubiegłego roku.

W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla  płacy gwarantowanej brutto. Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych; dla ekspertów i konsultantów, prowadzących działalność gospodarczą, uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne. Całkowity koszt płacy gwarantowanej finansowany przez pracodawcę, jest wyższy przy pracownikach etatowych (składki ZUS pokrywane przez pracodawcę). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej – czyli jest to miara przeciętnego wynagrodzenia pracowników objętych badaniem.

Wynagrodzenia w branży marketingowej

Zarobki w branży marketingowej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kamil ciszek-skwierczyński dołącza do carat polska

Kamil Ciszek-Skwierczyński dołącza do Carat Polska

Antonina scipio del campo

Antonina Scipio del Campo Digital Publisherem w Papaya Films