Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Śmieci?! Kto to widział?! Kampania Tatrzańskiego Parku Narodowego

tatrzanski park narodowy

Śmieci to prawdziwa plaga i poważny problem dla dzikiej przyrody, także w parkach narodowych. Dlatego tak ważna jest edukacja i uświadomienie ogromnej skali zjawiska oraz nakłonienie Polaków do właściwego postępowania z odpadami. Dzika przyroda nie chce więcej widzieć śmieci! Tatrzański Park Narodowy rusza z ogólnopolską akcją, której celem jest budowanie ekologicznej świadomości oraz inspirowanie Polaków do zadbania o środowisko naturalne.

Kampania Śmieci?! Kto to widział?! ma za zadanie uświadomienie Polaków, że niewłaściwe postępowanie ze śmieciami niszczy dziką przyrodę. Człowiek ma bezpośredni wpływ na swoje otoczenie, a skutki nieprzemyślanego zachowania są dla środowiska naturalnego bardzo często nieodwracalne. Celem kampanii jest kształtowane właściwej postawy poprzez dostarczenie praktycznych wskazówek i zmobilizowanie do aktywnego rozwiązywania tego problemu.

Zaśmiecane są miejsca w całej Polsce znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg i szlaków turystycznych, ale również miejsca chronione czy też te najcenniejsze przyrodniczo. Ponieważ śmieci pozostawiane są nie tylko w górach, ale również na plażach czy nad jeziorami i rzekami, dlatego kampania edukacyjna ma charakter ogólnopolski. Za przykład zaś ma posłużyć Tatrzański Park Narodowy, z którego co roku trzeba usunąć kilkaset metrów sześciennych odpadów pozostawianych przez turystów.

Problem w dużej mierze jest powiązany z wciąż niską świadomością ekologiczną Polaków i pokazuje, jak ogromną rolę odgrywają w tym zakresie działania edukacyjne. Jak wynika z analizy część Polaków jest świadoma ekologicznie i sama angażuje się w działania ekologiczne, uczestnicząc w różnych aktywnościach. Niestety większość osób nie jest świadoma konieczności życia w sposób ekologiczny albo nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie niewłaściwe gospodarowanie odpadami czy też śmiecenie.

Ze względu na fakt, iż jest to problem ogólnopolski, Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanował spójną kampanię edukacyjną, która pozwoli wzmocnić świadomość społeczną i sukcesywnie minimalizować jego negatywne oddziaływanie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od lat wspiera edukację w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Dlatego inicjatywa Tatrzańskiego Parku Narodowego uzyskała dofinansowanie w ramach programu Edukacja ekologiczna w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych. – komentuje potencjał projektu Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Kampania realizowana będzie od maja do września br. w jej ramach zaplanowano szereg narzędzi edukacyjnych i kanałów informacyjnych. Kampania kierowana jest do różnych grup odbiorców by każdy, niezależnie od poziomu wiedzy i zaangażowania w temat ochrony środowiska czy też wieku, mógł znaleźć interesujące dla siebie treści. Kampania obejmuje również OOH, czyli Citylighty, rowery miejskie, autobusy. Zostaną także wyemitowane spoty radiowe, których zadaniem będzie uświadomienie Polakom problemów związanych ze zaśmiecaniem środowiska.

Dzięki kampanii będziemy mieli okazję spojrzeć na problem śmieci oczami zwierząt, bo jak się okazuje nawet jeśli myślimy,  że nikt nie widzi jak śmiecimy, to dzika przyroda bacznie nas obserwuje. Dlatego bohaterami kampanii Śmieci?! Kto to widział?! zostały zwierzęta – niedźwiedź i mewa, czyli reprezentanci polskiej fauny od morza do Tatr, które przekonują odbiorców do odpowiedzialnego traktowania natury. Lekka, nieco żartobliwa formuła kampanii pozwala o poważnym zagadnieniu mówić w przyjazny sposób, motywujący do działania.

Do współpracy przy projekcie został zaproszony dziennikarz, pasjonat wypraw przyrodniczych – Łukasz Długowski, który od lat promuje odpowiedzialne kontakty z naturą. We współpracy z nim zostaną przygotowane filmy o tematyce przyrodniczej „Dzikim okiem” oraz podcasty, poświęcone nie tylko kwestiom zanieczyszczania środowiska, zadeptywania szlaków czy problemu brudnych schronisk, ale także interesujące zagadnienia takie jak: budzące się ze snu niedźwiedzie, zwyczaje wilków czy bezpieczeństwo na górskich szlakach.

Przygotowany zostanie również cykl 6. lekcji dla uczniów z klas 4-6 dotykających różnych tematów ekologicznych połączonych jednym zagadnieniem – śmiecenia i jego skutków. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu przez nauczycieli w całej Polsce lekcji na temat problemów środowiskowych. Zostaną przygotowane materiały edukacyjne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Poruszane będą zagadnienia: zero waste, czyli jak zmniejszyć ilość śmieci, wartości dzikiej przyrody, wpływu śmieci na środowisko, wpływu śmieci na człowieka, recykling oraz problemy śmieciowe w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Warto również śledzić stronę ktotowidzial.pl oraz profile Tatrzańskiego Parku Narodowego w social mediach, między innymi na Facebooku i Instagramie. Dzięki nim można nie tylko pogłębić wiedzę o przyrodzie, ale także dowiedzieć się o konkursach i proekologicznych aktywnościach na terenie parków i rezerwatów przyrody.

Zostanie zorganizowanych 5 konkursów, promujących zachowanie proekologiczne w różnych grupach społecznych.

Projekt obejmuje szereg różnorodnych działań, które łączy jeden cel i wspólne przesłanie – wzrost świadomości ekologicznej Polaków oraz aktywizacja społeczeństwa i kształtowanie ekologicznych postaw, co pozwoli zminimalizować problem ogromnego zaśmiecania środowiska i nadmiernej produkcji odpadów, powodującej katastrofalne skutki dla środowiska.

Posprzątaj z nami po tych, co nie widzą problemu!


Zobacz też:

8 najważniejszych umiejętności, które powinien opanować każdy project manager

Jak podczas 5-minutowych sesji burzy mózgów wygenerować aż 108 pomysłów, czyli kilka słów o brainwriting 635

Jak wyróżnić się wśród konkurencji dzięki niszy rynkowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *