w

Zarządzaj swoją firmą jak Intel lub Allegro, czyli metoda ustalania celów OKR

Czym jest okr
czym jest OKR

Dobrze prosperująca firma to ta mająca określoną strategię i wyznaczone cele. Właśnie dlatego wiele dużych przedsiębiorstw stosuje tzw. metodę OKR. Zgodnie z jej podstawowymi założeniami należy wyznaczać cele i kluczowe rezultaty, a następnie analizować postępy. To stosunkowo proste podejście, mogące przynieść znaczne korzyści biznesowe. W takim razie czym jest OKR i dlaczego warto z niego korzystać?

Czym jest OKR?

Objectives and Key Results (OKR) to metoda opracowana przez Andy’ego Grove’a – byłego dyrektora generalnego firmy Intel. Metoda ta narodziła się z założenia, że zespoły pracują lepiej, jeśli są skoncentrowane na rezultatach, a nie na procedurach. Właśnie dlatego  system OKR zakłada wyznaczanie:

 • celów i kluczowych rezultatów lub zamierzeń oraz
 • wyników prowadzących do ich realizacji.

Opisuje sposób ustalania i zapisu priorytetów, a także wskazuje, co robić, aby poprawić skuteczność ich realizacji.

OKR– o co w tym chodzi?

Żeby lepiej zrozumieć, czym jest OKR, należy zadać dwa kluczowe pytania:

 • gdzie firma zmierza?
 • co może zrobić, aby się tam znaleźć?

Na początku kwartału zarząd ustala więc cele firmy. Następnie cele te przedstawiane są zespołowi. Właściwe działający system OKR prowadzi do pogodzenia indywidualnych celów poszczególnych członków firmy z celami globalnymi z globalnymi. Jeśli wystąpią rozbieżności, należy je wytłumaczyć lub zmienić plany.

Co ważne, OKR-y są jawne dla pracowników firmy – dzięki temu wszyscy są postawieni są na równi i mogą na bieżąco sprawdzać postępy prac innych zatrudnionych osób. Wpływa to na polepszenie komunikacji w firmie i zwiększenie motywacji na drodze do realizacji celów.

Jak skutecznie wyznaczać OKRy?

Wiedząc już, czym jest OKR, warto przeanalizować sposoby wyznaczania i formułowania celów. OKR-y powinny być wymierne i powtarzalne, a także odnosić się do rzeczy najważniejszych – priorytetów, na których skupia się cały zespół. Postęp realizacji celów monitoruje się co tydzień. Poprzez cel natomiast rozumie się w tym wypadku hasło, które powinno:

 • być łatwe do zapamiętania;
 • określać istotę zmiany;
 • mówić co jest ważne;
 • dawać powód do zaangażowania się.

Wyróżnia się 3 cechy dobrze wyznaczonych celów:

 • możliwe do zrealizowania;
 • inspirujące;
 • osadzone w czasie i mierzalne.

Jak widać, istnieje więc kilka podobieństw między OKR a planowaniem SMART. OKR to jednak również proces ustalania priorytetów firmy i zbioru praktyk mających zwiększyć efektywność realizacji celów. Pozwala więc skuteczniej zarządzać czasem w firmie.

Podstawowe elementy OKR-ów

Wyróżnia się 2 elementy budujące OKR:

 • cel (Objective) – inspirujące pracowników, łatwe do zapamiętania i powtórzenia hasło, które opisuje założony rezultat;
 • kluczowy rezultat (Key Result) – mierzalny rezultat, odpowiadający na pytanie: po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?.

Proces ustalania OKR-ów można podzielić na 3 etapy:

 1. ustalenie celów i planowanie – zwykle kwartalne;
 2. przeglądanie osiągania celów, na podstawie mierzenia i analizy KR – zwykle tygodniowe;
 3. podsumowanie okresowe – zwykle kwartalne, może być połączone z przejściem do ustalania celów na kolejny okres (punkt 1.).

Należy pamiętać, że właściwe działanie OKR-ów zależne jest jeszcze od akcji i działań, które prowadzą do uzyskania rezultatu (KR). Określa się je na poziomie zespołu. Metoda OKR na wejściu potrzebuje określonej strategii firmy, natomiast cele kwartalne powinny być z nią powiązane celem wyższego poziomu – np. celem rocznym.


 1. Efektywna strategia sprzedaży oparta o narzędzia marketingu online
 2. Strategia CSR w firmie Wedel
 3. ABM – nowa strategia marketingowa dla firm B2B
Bezpłatne kursy programowania dla kobiet [rekrutacja]

Bezpłatne kursy programowania dla kobiet [rekrutacja]

Liczba sprzedawców na etsy wzrosła

Liczba sprzedawców na Etsy wzrosła do 7,5 miliona i wiele wskazuje na to, że to grono jeszcze się powiększy