w

Metodyka Waterfall, czyli jak planować w systemie kaskadowym

Metodyka waterfall
metodyka Waterfall

Jak najlepiej planować projekty, w których praca jednej osoby jest zależna od wcześniejszych działań innych członków zespołu? Tutaj świetnie sprawdzi się metodyka Waterfall chętnie wykorzystywana między innymi w IT i w budownictwie. Możliwości systemu kaskadowego są jednak znacznie szersze – znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są struktury, przejrzystość działania i precyzyjne określenie celów oraz oczekiwań.

Czym jest Waterfall?

Metodyka Waterfall (model kaskadowy) to popularny sposób zarządzania projektami. Jak sama nazwa wskazuje, opiera się na założeniu wykonywania zadań kaskadowo – w określonej kolejności.

Z tego powodu od początku trwania projektu jest on z góry zaplanowany i to zarówno pod kątem zadań, budżetu oraz terminu realizacji. W systemie Waterfall konieczna jest więc odgórna znajomość wszystkich wymagań i zależności, a także poszczególnych etapów projektu. Obowiązuje też jeszcze jedna ważna zasada – dopiero po zakończeniu i zaakceptowaniu jednego etapu, można przejść do następnego. Żadne zadanie nie może więc nakładać się z innym.

Jakie są zalety systemu kaskadowego?

Metodyka Waterfall stosowana jest m.in. w branży IT, ale znajduje szerokie zastosowanie także w wielu innych dziedzinach – chociażby w budownictwie i w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją. Krótko mówiąc: wszędzie tam, gdzie realizacja jednego etapu projektu uzależniona jest od działań innych osób i wcześniejszego wykonania konkretnych zadań. W takich sytuacjach metodyka Waterfall sprawdza się idealnie przede wszystkim ze względu na takie zalety jak:

 • przejrzystość zasad – dzięki temu każdy dokładnie wie, co robić i w jakiej kolejności,
 • planowanie z góry – które oznacza pewność co do rezultatu działań
 • brak ryzyka rozproszenia – dzięki możliwości skupienia się wyłącznie na trwającym obecnie etapie,
 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji – ułatwiającej odnalezienie się w projekcie i znajomość celu,
 • łatwość śledzenia postępów – dzięki wykonywaniu zadań krok po kroku.

Czym charakteryzuje się metodyka Waterfall?

Metodyka Waterfall opiera się przede wszystkim na szczegółowym planie określającym sekwencję kolejnych zadań do wykonania, które razem składają się na finalny efekt. W modelu tym duże znaczenie mają deadliny, dlatego dokładne przestrzeganie ram czasowych jest tu konieczne.

Waterfall charakteryzuje się też prowadzeniem dokumentacji z każdej kolejnej czynności. Jest więc procesem mocno sformalizowanym. Do tego wszystkiego dochodzi niezmienność – przy planowaniu projektu trzeba z góry założyć, że poszczególne etapy są możliwe do wykonania w określonym budżecie i w określonym terminie. Nie ma tu przestrzeni na zmiany i reagowanie na bieżącą sytuację, tak jak ma to miejsce przy planowaniu projektów metodą Agile.

Nie oznacza to wprawdzie, że jakiekolwiek modyfikacje są niedozwolone. Można je jednak wprowadzać tylko na poziomie zakańczanego właśnie etapu. To wtedy przeprowadza się testy, sprawdza użyteczność rozwiązania i wdraża ewentualne zmiany. Wszystko zgodnie z założeniem, że powrót do poprzednich etapów byłby utrudniony i opóźniał działanie.

5 podstawowych założeń metodyki Waterfall

Waterfall sprowadza się w sumie do 5 kroków, takich jak:

 1. określenie wymagań – zgromadzenie informacji, które pozwolą odpowiednio zaplanować i zrealizować projekt.
 2. projektowanie – opracowanie szczegółowego planu projektu z uwzględnieniem poszczególnych etapów projektu, osób nad nimi pracujących, kluczowych zależności i terminów.
 3. implementacja – praca nasz poszczególnymi etapami projektu (po kolei).
 4. testowanie – sprawdzenie efektów
 5. wdrożenie gotowego rozwiązania.

Zdecydowanie nie jest to więc schemat, który sprawdzi się w każdym biznesie i w każdym zespole. Może być jednak dobrym rozwiązaniem tam, gdzie wymagana jest struktura i konsekwentne wykonywanie działań w konkretnej kolejności.


 1. Planowanie projektów metodą Agile – na czym polega to podejście i dlaczego cieszy się taką popularnością?
 2. Metodyka Scrum – sposób na efektywne planowanie i realizację projektów
 3. Metodyka Kanban, czyli skuteczne zarządzanie projektami w firmie stosowane przez firmę Toyota
 4. Metodyka Waterfall, czyli jak planować w systemie kaskadowym
 5. Kick off meeting – na czym polega i dlaczego warto organizować takie spotkanie?
 6. Jak mądrze i efektywnie pracować w zespole, czyli metodyki zarządzania projektami
Allegro zmienia system komentarzy

12 grudnia padł rekord wszech czasów sprzedaż na Allegro

Uokik

Oznaczanie reklam w internecie. Ringier Axel Springer Polska i Wirtualna Polska Media z zarzutami Prezesa UOKiK