w

Darmowe narzędzia SEO

Darmowe narzędzia seo

Obecnie marketerzy nie muszą polegać tylko na swojej intuicji. Mają do dyspozycji cały szereg narzędzi (dostarczanych głównie przez Google), które mogą znacznie ułatwić budowę markiw Internecie, czy pozwolić poznać zachowania użytkowników wyszukiwarki. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Google Insights for Search

Jednym z narzędzi oferowanych przez Google, które może być bardzo pomocne w planowaniu strategii marketingowych w Internecie, jak również poza nim jest Google Insights for Search czyli statystyki wyszukiwarki. Narzędzie jest dostępne pod adresem: http://www.google.com/insights/search/
Google Insights for Search może mieć wiele zastosowań, z których najważniejsze to:

 • Sprawdzanie najpopularniejszych haseł – za pomocą statystyk wyszukiwarki Google można dowiedzieć się jakie są najpopularniejsze hasła wyszukiwane w Internecie. Popularnych haseł można również poszukiwać w konkretnych kategoriach tematycznych. Możemy dowiedzieć się jakie hasła były najpopularniejsze i najczęściej wyszukiwane w przeciągu np. ostatniego roku, miesiąca, tygodnia.
 • Odczytywanie trendów – statystyki umożliwiają obserwowanie i porównywanie trendów liczby wyszukiwań w określonych regionach, kategoriach, przedziałach czasowych. Narzędzie daje możliwość obejrzenia na wykresie jak wygląda zainteresowanie użytkowników konkretnymi frazami w ciągu roku.
 • Poszukiwanie nowych słów kluczowych – możemy uzyskać podpowiedzi jakie zbliżone hasła cieszą się również popularnością.
 • Sezonowość – Insights umożliwia sprawdzenie kiedy użytkownicy w ciągu roku zaczynają interesować się konkretnymi tematami, jak np. kiedy planują wczasy, kiedy zaczynają interesować się cyklicznymi zawodami sportowymi i możemy do tego dostosować działania marketingowe.
 • Badanie popularności w różnych regionach – możemy również obserwować w jakich regionach kraju lub świata określone hasła cieszą się większą popularnością i dostosowywać do tego konkretne decyzje marketingowe np. o uruchomieniu jakiegoś oddziału firmy czy kampanii outdoroowej.

Kryteria sprawdzania
Narzędzie umożliwia definiowanie różnych kryteriów sprawdzania. Możemy wybierać między innymi:

Obszar wyszukiwania: np. wyszukiwarka Google, wyszukiwarka grafik

Lokalizacja: Kraj->Region np. Polska->Małopolskie

Zakres czasowy: np. 07.2011 – 07.2012

Kategorie: Kategoria->Podkategoria np. Książki, literatura->Poezja

Możemy porównywać ze sobą:
1. Liczbę wyszukiwań różnych haseł
2. Liczbę wyszukiwań tego samego hasła na przestrzeni lat
3. Liczbę wyszukiwań tego samego hasła w różnych lokalizacjach

Korzystając z narzędzia należy pamiętać o tym, że dane mają postać znormalizowaną (przyjmują wartości
z przedziału 0 – 100), nie oddają faktycznej liczby wyszukiwań. Obrazują one proporcje między wyszukiwanymi hasłami oraz nakreślają ogólny trend wyszukiwania popularnych haseł. Na stronie www wyświetlana jest pewna część danych, aby otrzymać nieco większą liczbę wyników należy pobrać plik z danymi CSV. Aby go pobrać trzeba być zalogowanym na konto Google.

Google Trends

„Starszym bratem” Google Insights jest Google Trends.

Adres Google Trends: http://www.google.com/trends/

Większość funkcji oferowanych w „Trendsach” znajdziemy w rozszerzonej formie w „Insightach”. Jednak oprócz wizualizacji trendów wyszukiwawczych konkretnych fraz, narzędzie analizuje trendy oglądalnościowe wybranych stron internetowych.

Po wpisaniu w wyszukiwarkę adresu interesującej nas domeny lub subdomeny, narzędzie analizuje jej popularność na podstawie danych zagregowanych przez Google. W efekcie otrzymujemy stronę z następującymi elementami: wykres popularności domeny/subdomeny, regiony, a także inne strony, odwiedzone przez tych użytkowników i inne frazy, które użytkownicy wyszukiwali.

Wykres odzwierciedla zmienność ilości unikalnych użytkowników w czasie. Są to dane szacunkowe i w ujęciu dziennym.

Uwaga: nie dla każdej strony możemy badać jej popularność w Google Trends. Wymogiem jest względnie wysoki poziom ruchu (aczkolwiek Google nie podaje minimalnego progu obejrzeń) oraz brak blokady dla robotów. W sytuacji, gdy narzędzie nie będzie w stanie podać danych dla wybranej przez nas witryny, wyświetli się stosowny komunikat.

Inną ciekawą funkcją Google Trends jest „Hot searches”. Są to frazy, które w ciągu kilku ostatnich dni odnotowały znaczny wzrost popularności. Niestety, narzędzie dostarcza dane jedynie na rynek amerykański.

Frazy są na bieżąco aktualizowane i przedstawiane w ujęciu dziennym. Oprócz wybranych artykułów odpowiadających danej frazie, Google Trends prezentuje także szacunkową ilość zapytań.

Narzędzie propozycji słów kluczowych

Kolejnym przydatnym narzędziem wykorzystywanym w marketingu wyszukiwarkowym jest „Narzędzie propozycji słów kluczowych”. Jest ono dostępne pod adresem https://ads.google.com/aw/keywordplanner lub na koncie Google Adwords w karcie „Narzędzia i analiza” (korzystanie z poziomu konta nie wymaga przepisywania kodów Captcha). Pomaga głównie w znalezieniu odpowiednich słów, na które możemy się zaplanować swoją obecność w wyszukiwarce (zarówno w linkach sponsorowanych jak i SEO).

Aby otrzymać propozycje słów kluczowych możemy podać jedno lub wiele wcześniej wybranych słów, narzędzie w takim wypadku zaproponuje nam słowa podobne do nich. Druga możliwość to wpisanie adresu witryny, którą chcemy reklamować. Narzędzie zaproponuje słowa wraz z potencjałami wyszukiwania. Otrzymane propozycje słów kluczowych mogą zawierać takie, które nie są związane z reklamowaną stroną. Można dodać je do grupy reklam jako wykluczające słowa kluczowe, aby reklama nie była wyświetlana w wynikach wyszukiwania tych zapytań.

Narzędzie umożliwia także szukanie w określonej domenie bądź we wszystkich subdomenach: Adres witryny wpisany w postaci www.adreswitryny.pl spowoduje otrzymanie propozycji słów tylko dla danej witryny, natomiast wpisany w postaci adreswitryny.pl dla wszystkich subdomen.

Możemy skorzystać także z funkcji języka i lokalizacji, wtedy wyniki wyszukiwania słów kluczowych i grup reklam można zawęzić do określonej lokalizacji i języka oraz przeszukiwania kategorii (mamy możliwość zawężenia wyników do określonej kategorii, np. tylko Dom i ogród.)

Każde słowo kluczowe określone jest kilkoma parametrami, z których najważniejsze to:

 • Konkurencja – kolumna konkurencja informuje o konkurencyjności słowa kluczowego na podstawie danych o liczbie reklamodawców, którzy mają ustaloną stawkę za kliknięcie na to słowo
 • Miesięczne wyszukiwania globalne – to informacja o tym, jak często osoby z całego świata szukały danego słowa kluczowego
 • Miesięczne wyszukiwania lokalne – to liczba wyszukiwań danego słowa kluczowego w wybranych lokalizacjach
 • Przybliżony CPC – to oszacowana stawka, którą będzie trzeba zapłacić za kliknięcie
 • Sieć wyszukiwania Google – przedstawia liczbę przeprowadzonych przez użytkowników operacji wyszukiwania danego słowa kluczowego w sieci wyszukiwania Google średnio na miesiąc

Ważnym udogodnieniem jest możliwość eksportowania proponowanych słów bezpośrednio na konto Adwords wraz z ich przyporządkowaniem do jednorodnych tematycznie Grup reklamowych.

Google Alerts
Narzędzie dostępne pod adresem http://www.google.com/alerts służy do monitorowania indeksu Google, z reguły, pod kątem nazw własnych. Po skonfigurowaniu alertu mamy pewność że zostaniemy poinformowani o każdej nowej stronie zawierającej zdefiniowaną przez nas frazę. Dzięki temu mamy pewność że nie przegapimy żadnej opinii na temat naszego serwisu/firmy/nazwiska.

 

Konfiguracja jest bardzo prosta i sprowadza się do:
1. Ustalenia interesującej nas frazy np. „Interia”
W celu zawężenia wyników możemy wykorzystać zaawansowane operatory wyszukiwania
2. Ustalenia typu wyników – możemy być informowani o wszystkich stronach lub o samych bloga czy też komentarzach na forum
3. Częstotliwości raportowania
4. Oraz sposobu dostarczenia informacji: mail lub kanał RSS.

Autor: Marcin Kolonko, Specjalista ds. SEM, SEMAHEAD Agencja SEM Grupy Interia.pl


 1. 9 trendów w content marketingu na 2024 rok
 2. 25 lat Google: najczęściej wyszukiwane osoby, miejsca i rzeczy wszechczasów
 3. ChatGPT czy Bard? Jak seowcy wykorzystują AI w swojej pracy?

 

Świąteczne zakupy Polaków – raport Ceneo.pl

Bohdan smoleń pyta internautów: „a z czego ty byś zrezygnował, żeby nam pomóc? ”

Bohdan Smoleń pyta internautów: „A z czego Ty byś zrezygnował, żeby nam pomóc?”