w ,

Marketing rekomendacji – wielka siła pozyskiwania konsumentów

marketing rekomendacji - wielka siła pozyskiwania konsumentów 1

W dobie zniechęcenia konsumentów wobec bombardowania ich wszechobecną reklamą, coraz częściej poszukują oni wiarygodnych opinii o danym produkcie czy usłudze w swoim najbliższym otoczeniu. Takie działanie staje się motorem napędowym szybko rozwijającego się marketingu rekomendacji.

Marketing rekomendacji polega na zapoczątkowaniu spirali rekomendacji usługi lub produktu w kręgu odbiorców poprzez możliwość osobistego przetestowania danego towaru, a następnie dalszego przekazywania pozytywnej opinii o sondowanym artykule, w formie offline lub online.

O sile marketingu rekomendacji stanowi coraz szerszy zasięg uzyskiwanych rekomendacji zarówno w formie face-to-face, jak i przy użyciu Internetu, podparty szczegółowym badaniem konsumenckim. O skuteczności takiej formy działań marketingowych świadczą m.in. wyniki badań według których aż 90 proc. konsumentów wierzy rekomendacjom innych użytkowników (Trust in Advertising, Global Nielsen Consumer Report),  a 70 proc. odbiorców podejmuje ostateczną decyzje zakupu na podstawie rekomendacji (Cap Gemini Ernst & Young Studie).

 

Głównym narzędziem w działaniach marketingu rekomendacji jest product seeding. Product seeding to przekazanie grupie celowo dobranych konsumentów, oryginalnych produktów do testowania wraz z dodatkowymi próbkami. Po zapoznaniu się z towarem dana osoba ma za zadanie rozpowszechniać jego próbki w najbliższym otoczeniu i edukować nowych, potencjalnych odbiorców poprzez wyrażanie swojej opinii odnośnie badanego produktu.

Ta metoda działania przynosi również lepsze efekty w porównaniu np. z samplingiem (rozdawanie darmowych próbek produktu), umożliwiającym tylko jednorazowe testowanie towaru.

Uczestnikami kampanii są osoby, które dobrowolnie i nieodpłatnie zgadzają się testować różnorodne produkty i usługi,  by następnie dzielić się szczerą i wiarygodną opinią z rodziną i znajomymi. Zyskiem dla badanych jest tutaj niewątpliwie możliwość wystąpienia w roli pierwszych konsumentów sprawdzanego towaru, dzielenie się własną oceną produktu z innymi oraz doradzanie producentowi wyrobu.

Dobór odpowiedniego target, (najczęściej zgodnie z preferowanymi zainteresowaniami) do testowania produktu zapewnia uzyskanie autentycznego przekonania, że warto daną rzecz polecić innym. W zwiększaniu świadomości marki biorą udział również celebryci. Zwykle to oni, wywołując chęć społecznego naśladowania prezentowanego stylu życia czy ubierania się, stają się tzw. trendsetterami, czyli lanserami konkretnych marek lub usług.

W 2010 roku SMG/KRC przeprowadziło badania efektywności działań w zakresie marketingu rekomendacji, które oparło o kampanie product seeding prowadzone przez agencję Streetcom Polska. Oszacowano, że wskaźnik przekazywania pozytywnej opinii z drugiej ręki wynosi 5,3. Wynik ten oznacza, że osoba, która otrzymała rekomendację towaru z pierwszej ręki (uczestnika kampanii) przekazała ją średnio kolejnym 5,3 osobom.

Obecność marketingu rekomendacji w coraz większej ilości branż rynkowych wynika z faktu, iż niewątpliwie jest to najbardziej postępowa forma marketingu, która pozwala,  zarówno efektownie i efektywnie osiągać stawiane sobie przez daną markę cele marketingowe.


  1. Case study w marketingu: czym jest, jakie niesie za sobą korzyści i jak prawidłowo je przygotować?
  2. Język korzyści i język strat – jak przy pomocy tych 2 narracji tworzyć skuteczne treści marketingowe?
  3. Jak przeprowadzić badanie ankietowe na gotowej grupie respondentów?

Co myślisz?

kody qr – czy to ma sens i dlaczego nie 8

Kody QR – czy to ma sens i dlaczego nie

niebieski kolorem nadziei 9

Niebieski kolorem nadziei