w ,

Obsługa prawna startupów

Obsługa prawna startupów
obsługa prawna startupów

Startupy zgodnie z definicją Blanka to „organizacje stworzone w celu poszukiwania powtarzalnego, rentownego i skalowalnego modelu biznesowego”. Definicja ta jest zwykle interpretowana zgodnie z wykładnią Erica Riesa, która wiąże startup z działaniem przyczyniającym się do powstania nowego produktu w ryzykownych warunkach. Jako że startup zwykle tworzony jest przez osoby z wizją, mogące mieć rewolucyjny pomysł, ale brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Korzystając z obsługi prawnej twórcy startupu, mogą skupić się na rozwijanie pomysłu, mając zapewniony pomysł na działalność, realnie wyznaczony cel, dopasowany model biznesowy, przygotowany specjalnie pod ich potrzeby, profesjonalna obsługa prawna startupów będzie skutecznie dbać o to, aby z formalnego punktu widzenia startup skutecznie wystartował i utrzymał się na rynku, stale rozbudowując swoją pozycję. Rzecz jasna, przedsiębiorcy wchodzący na rynek muszą poradzić sobie z licznymi problemami, co postaramy się nieco ułatwić w tym artykule.

Forma działalności prawnej startupów

Otwierając firmę w pierwszej kolejności należy się zastanowić w jakiej formie chcemy prowadzić działalność: w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki cywilnej bądź sp. z o.o., czy poprzez tzw. Inkubatory Przedsiębiorczości. Poniżej znajduje się zestawienie najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczych przez Startupy:

  1. Działalność Gospodarcza osoby fizycznej – Na wstępie należy zauważyć, że w przeciwieństwie do Inkubatorów Przedsiębiorczości, ta forma, zapewnia całkowitą niezależność. Rejestracja działalności gospodarczej jest bardzo proste – wystarczy bowiem wypełnić wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – online lub w urzędzie gminy. Wpis ma charakter deklaratoryjny, a zatem przedsiębiorca nie musi czekać na uzyskanie zgody tak jak to w przypadku rejestru przedsiębiorców KRS. Złożenie wniosku do CEIDG jest również całkowicie darmowe. Powodem, dla którego przedsiębiorcy wybierają tę formę działalności jest możliwość uzyskania wysokich dotacji zarówno unijnych, jak i krajowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w razie niepowodzenia wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem.
  2. Spółka Cywilna – wymaga oczywiście, aby startup tworzony był przez co najmniej dwóch przedsiębiorców, którzy wspólnie będą zmierzać do realizacji wspólnego celu gospodarczego. Przede wszystkim zaletą tej formy działalności jest duża swoboda w zakresie regulowania kwestii dotyczących wniesionego kapitału czy usług, ustalenie proporcji w jakich będą realizowane prawa do dochodu albo w jaki sposób kształtować się będzie udział w ewentualnej stracie.  Spółka ta nie ma podmiotowości, co oznacza, że przedsiębiorcą jest jednak każdy z jej członków. Tak jak w przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej, w razie niepowodzenia wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem.
  3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest spółką kapitałową, każdy ze wspólników musi wnieść odpowiedni wkład, który razem musi wynieść minimalnie 5.000,00 zł,. Co ważne, sp. z o.o. dla działania musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Przed założeniem takiej spółki przyszli wspólnicy powinni w pierwszej kolejności zdecydować czy korzyści jakie tam forma działalności daje tj. np. brak odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki i czy jest konieczna na tak wczesnym etapie. Dodatkowo, w porównaniu do pozostałych spółek, należy wskazać, że prowadzenie działalności w formie sp. z o.o. wiąże się z licznymi kosztami.

Zabezpieczenie Danych osobowych przez Startup.

Zgodnie z polityką „security by design” początkujący przedsiębiorcy powinni od samego początku zadbać o to, aby dane osobowe przetwarzane w przedsiębiorstwie były odpowiednio zabezpieczone, by nie narazić startupu na koszty wynikające z roszczeń odszkodowawczych. Poniżej znajduje się kilka zasad, które każdy startup powinien wdrożyć:

  1. Ograniczenie dostępu do danych: od samego początku przedsiębiorcy powinni mieć wyznaczone konkretne osoby, które zajmować się będą bezpieczeństwem danych osobowych. W przedsiębiorstwie musi zostać zastosowana piramida uprawnień.
  2. Bezpieczeństwo środowiska IT: bezpieczeństwo danych w startupie można również zwiększyć poprzez regularne wykonywanie kopii zapasowych, na wielu różnych źródłach, tych stacjonarnych takich jak dyski, płyty, pendrive, płyty CD jak i zewnętrznych takich jak chmury obliczeniowe, zastosowanie redundancji sprzętowej, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury serwerowej oraz regularny serwis.
  3. Zabezpieczenie przed wyciekiem danych: wprowadzenie rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO nakłada na wszystkie firmy działające na terenie europejskiego obszaru gospodarczego obowiązki związane z przetwarzaniem danych wrażliwych.

Jaką formę opodatkowania od osiągniętego dochodu powinien wybrać Startup?

Ostatnim krokiem jest ustalenie, w jaki sposób przedsiębiorcy chcą rozliczać się z osiągniętego dochodu. W Polskim systemie podatkowym przewidziane są 4 formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez os. fizyczną. Skala podatkowa, podatek liniowy, zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa.

  1. Skala podatkowa: została ona uregulowana w art. 27 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi podstawowy sposób rozliczania się przez os. fizyczne. Polega na uzależnieniu wysokości podatku od dochodów jakie osiągnął przedsiębiorca. Zgodnie ze skalą obowiązującą od 2020 r. podatek wynosi 17%. Jeśli przedsiębiorca w danym roku, osiągnął dochód przewyższający 85.528,00 zł, to będzie on zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 32%. Przedsiębiorca wybierający tę formę będzie zmuszony do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Natomiast, będzie mieć prawo do skorzystania z ulg podatkowych, w tym prawa do wspólnego rozliczania z małżonkiem czy prawo do rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
  2. Podatek Liniowy: został uregulowany w art. 30c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i wynosi on zawsze 19% niezależnie od osiągniętego dochodu. Dochód ten Podatnik będzie mógł pomniejszyć między innymi o składki na ubezpieczanie społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego czy darowiznę. Przedsiębiorca rozliczający się za pomocą podatku liniowego nie będzie mieć prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych.
  3. Podatek Ryczałtowy od Przychodów Ewidencjonowanych: został uregulowany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tej formy opodatkowania, jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowym działając samodzielnie lub w formie działalności prowadzonej w formie spółki nie uzyskali przychodu przekraczającego 2.000.000,00 euro bądź rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uregulowany został w art. 12 ustawy i uzależniony będzie od tego czym zajmuje się dany przedsiębiorca, np. podatek ten wynosi 17% dla przychodów osiągniętych w zakresie wolnych zawodów. Należy zauważyć, że taka forma odprowadzania podatków nie wymaga prowadzenia Karty przychodów i rozchodów. Nie ma jednak możliwości, aby Podatnik odliczył koszty uzyskania przychodów.
  4. Karta podatkowa: została uregulowana w art. 23 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczy on jednak tylko wymienionych zawodów, które uprawniają, aby przedsiębiorca rozliczał się poprzez kartę podatkową. Przedsiębiorcy tacy zwolnieni będą od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Przedsiębiorcy decydujący się na ten wybór opodatkowania mogą liczyć na niską i jednolitą wartość podatku płatnego okresowo, nie będą jednak mogli odliczyć kosztów uzyskania przychodów, poza składkami na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%). Ponadto przedsiębiorcy nie będą mogli wspólnie się rozliczać i nie będą mogli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Kancelaria prawna kontra organizacja wspierająca

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli działalność, często kuszeni są przez wszelakie Inkubatory Przedsiębiorczości – kojarzą się one przede wszystkim z pomocą dla studentów, ale obejmują one swoim zasięgiem również początkujących przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na rynku. Korzystając z Inkubatora, przedsiębiorca otrzymuje od samego początku współpracy dostęp do kursów, narzędzi, wydarzeń i klientów. Ponadto, inkubatory zapewniają pomoc prawną, księgową, udostępniają NIP, wpis do KRS czy REGON.

Inkubatory Przedsiębiorczości posiadają liczne wady, przede wszystkim uczestnictwo jest płatne. Zwykle również Inkubatory zabezpieczają się umownie w ten sposób, że w umowach wskazane są długie okresy wypowiedzenia. Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, że organizacje takie, co do zasady opierają swoją działalność na akceleracji przedsiębiorstw i nie będą one zainteresowane indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami startupu, a będą mechanicznie wprowadzać własne rozwiązania niezależnie od woli przedsiębiorcy.

Kancelaria prawna oferuje w tym zakresie bardziej indywidualne podejście do klienta, jako że co do zasady zajmuje się działaniami nastawionymi na dłuższy okres na rzecz mniejszej ilości przedsiębiorców. Dzięki temu mogą oni liczyć na indywidualne podejście – dopasowane do startupu. Przedsiębiorcy i nie tylko, których szerzej interesuje między innymi case study kancelarii zajmującej się obsługą prawną startupów, powinni zajrzeć na stronę  https://rpms.pl/obsluga-prawna-startupow/, gdzie znajdą szczegółowe informacje na ten temat.

fot. materiały prasowe


Zobacz też:

Jak zaangażowanie społeczne pomaga firmie się rozwijać i zdobywać lojalnych klientów?

Storytelling ma ogromną moc. Warto więc wykorzystać go w małym biznesie

Czym zajmuje się agencja marketingowa i kiedy warto skorzystać z jej usług?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twitter trends report

Wellbeing, One Planet, Tech Life – makrotrendy kluczowe dla brandów i marketerów w raporcie Twittera

Lego sklep stacjonarny

Sklep LEGO® już otwarty