w ,

Podwyżka i awans tylko po zmianie pracodawcy?

Podwyżka i awans tylko po zmianie pracodawcy?

Ponad połowa pracujących Polaków twierdzi, że łatwiej jest uzyskać awans i podwyżkę zmieniając pracę niż ubiegając się o nie u obecnego pracodawcy – wynika z raportu Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój”*. Jakie zmiany w firmie skłonią pracowników do poszukiwań nowego miejsca zatrudnienia?

Aż 66% Polaków deklaruje, że gdyby otrzymało atrakcyjniejszą pod względem finansowym ofertę pracy, zdecydowałoby się na jej przyjęcie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dla większości Polaków to właśnie zmiana miejsca pracy jest najłatwiejszym sposobem otrzymania awansu i podwyżki. Ponad połowa badanych (56%) uważa, że łatwiej otrzymać awans i uzyskać wyższe wynagrodzenie zmieniając pracodawcę, niż pozostając w dotychczasowym miejscu pracy.

Okazuje się, że niezależnie od wieku, najczęstszym powodem, który mógłby przekonać osoby niezdecydowane do poszukiwania nowej pracy, pozostaje istotna zmiana warunków zatrudnienia (32%). W przypadku redukcji wynagrodzenia, zmiany wymiaru etatu lub formy umowy aż co trzeci badany zacznie rozglądać się za nowym pracodawcą. Innymi najczęściej wskazywanymi okolicznościami, które mogłyby skłonić do podjęcia takiej decyzji są: pogorszająca się sytuacja finansowa firmy (29%), zła atmosfera w dotychczasowym miejscu pracy (23%), informacja, że na danym stanowisku w innej firmie zarabia się więcej (19%), a także brak możliwości dalszego rozwoju zawodowego (15%). Dla 12% badanych nie bez znaczenia jest także zmiana lokalizacji firmy.

Podwyzka_awans_01

Niesatysfakcjonujące warunki czy nerwowa atmosfera są czynnikami silnie motywującymi do zmiany miejsca pracy, szczególnie wśród osób bliskich wypaleniu zawodowemu. Tym osobom jest jednak zdecydowanie trudniej zmienić pracę. Myśląc o zmianie nie warto więc czekać aż do ostatniego momentu, tylko stale aktualizować swoją wiedzę o ofertach pracy oraz dbać o dostęp potencjalnych pracodawców do aktualnych informacji o nas. Pomoże nam w tym nowoczesne narzędzie, jakim jest Pracuj Select. Dzięki nowej funkcji dostępnej w serwisie Pracuj.pl, każdy kandydat, który wypełni swój profil zawodowy i wyrazi zgodę na jego polecanie, może zostać zarekomendowany odpowiednim pracodawcom – komentuje Sabina Dąbrowska-Olbryś, Learning and Development Manager Grupy Pracuj.

*Wyniki badania motywacji zawodowych Polaków, zrealizowanego na zlecenie Pracuj.pl przez TNS Polska, na reprezentatywnej próbie 1000 aktywnych zawodowo Polaków.

Raport Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój”.
[podobne_praca]

Kampania przeciw hejtowi w sieci #ryjkuzniara

Kampania przeciw hejtowi w sieci #ryjkuzniara

Kreatywne, zabawne, komunikatywne i poruszające- najlepsze reklamy 2015 nagrodzone w konkursie epica

Kreatywne, zabawne, komunikatywne i poruszające- najlepsze reklamy 2015 nagrodzone w konkursie Epica